De vereniging heeft ten doel: De bevordering van de historische kennis van de gemeente Bedum.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het verzamelen en/ of vastleggen van voorwerpen en gegevens over de historie van de gemeente Bedum.
b. het publiceren van geschriften en uitgifte van boekwerken, kalenders en dergelijke;
c. lezingen en excursies te houden;
d. het aanleggen van een eenvoudige bibliotheek ten behoeve van de leden;
e. de nodige accommodatie te verwerven en in stand te houden;
f. samenwerking met andere verenigingen.

Het gaat hierbij dus uitdrukkelijk om de historische waarde en niet om de geldelijke waarde van uw documenten. Uw familiepapieren, uw bedrijfsarchief, uw kerkarchief, het archief van bijvoorbeeld de tennisvereniging of de muziekvereniging, foto’s of films, topografische kaarten, ansichtkaarten, geluidsopnames etc., kunnen allemaal van groot belang zijn voor de vastlegging van de geschiedenis over de provincie Groningen en/of de Gemeente Bedum.

De Historische Vereniging gemeente Bedum wil dit graag in haar archief bewaren, zodat wij dit later weer kunnen gebruiken in bijvoorbeeld onze fotopresentatie over de gemeente Bedum.
Zo ruimt het bij u thuis op en kunt u op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan het geschiedenisbeeld voor de toekomst.

Ook vragen wij u of de historische vereniging uw oude documenten etc. mag scannen, indien u het nog niet wilt afstaan.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Historische Vereniging gemeente Bedum. Pinksterbloem 8, 9781 VT Bedum,
tel. 050-3011095 (’s avonds).
Ook is het mogelijk dat u een persoonlijk bezoek brengt aan ons archief. Dit kan op de 1e maandagavond van de maand van 19.30 uur tot 21.00 uur aan de Schoolstraat 17 te Bedum.