Vraag en aanbod

1.DVD’s met historische beelden van Bedum.

Bent u geïnteresseerd in historische beelden van Bedum dan kunt u terecht bij onze vereniging. Wij hebben een aantal DVD’s in voorraad van de jaren 1953 én 1960. Beide DVD’s zijn te verkrijgen bij het secretariaat. De prijs is € 9,00 p.st. (excl. eventuele portokosten).

2.Onderhoud oude graven.

De Historische Vereniging is op zoek naar vrijwilligers die zich bezig willen houden met het onderhoud van oude graven. Voelt u hiervoor, meld u dan aan door middel van het knopje contact rechtsboven op onze website of bij een van de bestuursleden van de Historische Vereniging gemeente Bedum.

3.Spreekwoordenboekje

Van het boekje “Spreekwoorden en Zegswiesen ien Beem gangboar”, een jubileumuitgave van de vereniging in 2006, zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar. De boekjes zijn te verkrijgen bij het secretariaat, de ledenprijs is € 6,00, niet leden betalen € 7,50 (excl. portokosten). Zoekt u een leuk cadeautje, dan is dit misschien een idee.

Het boekje is ontstaan nadat een manuscript was gevonden van Kornelis Boersema, die in 1868 werd geboren in Bedum. Naar aanleiding van zijn schetsen werd de inhoud na veel recherchewerk van een afdeling van onze activiteitencommissie samengesteld. Het heeft betrekking op uitdrukkingen die in Bedum en omgeving gebruikelijk waren.

4.Versteende Welvaart

Boekje "Versteende Welvaart" (Amsterdamse School op het Groninger Hoogeland) door Anja Reenders.
Dit schitterende boekje, boordevol afbeeldingen in kleur en inclusief acht fiets- en wandelroutes is een prachtige (reis)gids voor wie is geïnteresseerd in architectuur en met name in de Amsterdamse School. Het boekje is tot onze spijt niet meer via de HVgB te verkrijgen.


5.Tijdschrift 'Zo as t Was'.

Wilt u een extra nummer van ons tijdschrift Zo ast was dan kunt u daarvoor terecht bij ons archief aan de schoolstraat. Deze zijn te verkrijgen voor € 5,00 voor leden en € 7,50 voor niet-leden. Mocht u nog op zoek zijn naar een oud nummer van ons tijdschrift, dan kunt u ook daarvoor bij ons terecht. De prijzen hiervoor bedragen € 3,50 voor leden en € 5,00 voor niet-leden.
Mocht u een tijdschrift toegestuurd willen krijgen, dan zijn wij genoodzaakt u daarvoor portokosten in rekening te brengen.

Onze vereniging wil graag het onderstaande onder uw aandacht brengen:

Hebt u op zolder of ergens anders in uw huis nog spullen liggen zoals oude foto’s, tekeningen, prentbriefkaarten, oude kaarten, oude documenten, oude films etc., die voor u geen directe waarde meer hebben en u bent van plan dit op te ruimen, denk dan eens aan de Historische Vereniging gemeente Bedum.

De vereniging heeft ten doel: De bevordering van de historische kennis van de gemeente Bedum.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het verzamelen en/ of vastleggen van voorwerpen en gegevens over de historie van de gemeente Bedum.
b. het publiceren van geschriften en uitgifte van boekwerken, kalenders en dergelijke;
c. lezingen en excursies te houden;
d. het aanleggen van een eenvoudige bibliotheek ten behoeve van de leden;
e. de nodige accommodatie te verwerven en in stand te houden;
f. samenwerking met andere verenigingen.

Het gaat hierbij dus uitdrukkelijk om de historische waarde en niet om de geldelijke waarde van uw documenten. Uw familiepapieren, uw bedrijfsarchief, uw kerkarchief, het archief van bijvoorbeeld de tennisvereniging of de muziekvereniging, foto’s of films, topografische kaarten, ansichtkaarten, geluidsopnames etc., kunnen allemaal van groot belang zijn voor de vastlegging van de geschiedenis over de provincie Groningen en/of de Gemeente Bedum.

De Historische Vereniging gemeente Bedum wil dit graag in haar archief bewaren, zodat wij dit later weer kunnen gebruiken in bijvoorbeeld onze fotopresentatie over de gemeente Bedum.
Zo ruimt het bij u thuis op en kunt u op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan het geschiedenisbeeld voor de toekomst.

Ook vragen wij u of de historische vereniging uw oude documenten etc. mag scannen, indien u het nog niet wilt afstaan.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Historische Vereniging gemeente Bedum. Pinksterbloem 8, 9781 VT Bedum,
tel. 050-3011095 (’s avonds).

of met de volgende personen:
Alko van der Laan tel. 050-3013101
Albert Reinders tel. 050-3010611
Sieger de Groot tel. 050-3012227

Ook is het mogelijk dat u een persoonlijk bezoek brengt aan ons onderkomen en dit kan op maandagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur aan de Schoolstraat 17 te Bedum.