Aanmelden als lid

Lidmaatschap                                                                                                                                                                                                                                   Het lidmaatschap van de “Historische Vereniging gemeente Bedum” kost € 25,00 per jaar, inclusief het tijdschrift Zo as t was, dat 3x per jaar verschijnt. Geeft u toestemming tot automatische afschrijving dan ontvangt u € 1,50 korting.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december en wordt automatisch verlengd, tenzij het voor het einde van een kalenderjaar schriftelijk wordt opgezegd.

Doorlopende machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Hist. Verg. gemeente Bedum, incassant ID: NL32ZZZ400267390000, om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het contributiebedrag van uw rekening af te schrijven en toestemming aan uw bank om dit bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

Invalid Input
Invalid Input



Vul aub uw volledige naam in.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Vul aub uw e-mailadres in.
Invalid Input
Invalid Input
Anti-spam code
Invalid Input