Het nieuwste nummer MEI 2024
 
 

Dit nummer bevat maar liefst 52 bladzijden met uiteenlopende artikelen zoals:

 • Na tachtig jaar drie Bedumers uit het verzet in de schijnwerper
 • Bewoning van de dorpskern Onderdendam in de 18e en 19e eeuw (deel 4)
 • Bedum is een bijzondere archeologische vindplaats rijker! Opgravingen aan de Oude Dijk 2 in Bedum
 • De kinderen van Berend Peppink en Jantje Redeker (slot)
  
Het tijdschrift is voor niet-leden verkrijgbaar bij de HvGB, via de secretaris en kost € 8,50 exclusief verzendkosten. Het nieuwste nummer is tevens verkrijgbaar bij Primera De Gele Klap in Bedum
 
 

Het nieuwste nummer is weer uit en bevat 44 bladzijden met uiteenlopende artikelen zoals:

 • Geschiedenis van drankenhandel Lijfering Bedum
 • Bewoning dorpskern Onderdendam in de 18e en 19e eeuw (deel 3)
 • Kerk, kapel en kerkhof nederzetting Lutjewolde
 • Onderdendam - Burgemeester Berend Peppink - De tekening van E. Vermorcken (deel 5 en 6)
 • Opgraving Oude Dijk 2 Bedum
 • Uit het fotoarchief (café Oomkes Zuidwolde)
 
 

Dit nummer bevat 45 bladzijden met uiteenlopende artikelen zoals:

 • 125 jaar Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina Bedum
 • Bewoning dorpskern Onderdendam in de 18e en 19e eeuw (deel 2)
 • Opgravingg mastlocatie 698 ter hoogte van de Lageweg
 • Bijzondere geologische en historische ontdekking ter hoogte van Lageweg (mastlocatie 698) tijdens de Romeinse tijd
 • Burgemeester Berend Peppink - De bouw van de Nederlands Hervormde kerk van Onderdendam (deel 4)
 • Folder verschijning driedelig boek Boerderijen en Borgen in en om de gemeente Bedum
 

Dit nummer bevat 40 bladzijden met uiteenlopende artikelen zoals:

 • Interview met Jaap Nienhuis
 • Dorpskern Onderdendam in de 18e en 19e eeuw (deel 1)
 • Herdenkingsmonumenten oorlogsslachtoffers WO2 in de voormalige gemeente Bedum
 • Speuren naar sporen van het kerkje van Oostbedumerwolde
 • Bloei en verval van het kerspel Reidland-Ter Laan
 • Uit het fotoarchief: Electriciteitsgebruik

 

Driemaal  per jaar publiceert de Historische vereniging Gemeente Bedum een tijdschrift met artikelen over de historie van de gemeente Bedum. Ongeveer de helft wordt gevuld met populair wetenschappelijke artikelen waaraan onderzoek ten grondslag ligt. De andere helft bestaat uit waardevolle verhalen over en herinneringen aan de gemeente Bedum.

Het tijdschrift is voor niet-leden verkrijgbaar bij de HvGB, via de secretaris en kost € 8,50 exclusief verzendkosten. Het nieuwste nummer is tevens verkrijgbaar bij Primera De Gele Klap in Bedum

Wilna Eggens-Sybenga
Pinksterbloem 8
9781 VT Bedum
tel: 050-3011095
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Redactieadres:        

Anja Reenders
Grotestraat 54
9781 HD  Bedum
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Overzicht van uitgaven en artikelen in het tijdschrift Zo as t was

klik hier voor de inhoudsopgave