Het buurtschap Lutjewolde stichten pioniers in de tiende of elfde eeuw als veenontginning vanuit Westeremden. Lutjewolde komt tegen het einde van de tiende eeuw in archieven voor als Amuthariouualda, dat we moeten lezen als het wold van (Wester) emden. De naam Liitekewalda komt in 1400 voor het eerst voor. De parochie Lutjewolde wordt na enkele eeuwen opgeheven. De kerk breekt men in 1601 af. De fundamenten worden blootgelegd in het begin van de negentiende eeuw. De kerk staat tegenover de boerderij aan de Schultingaweg 1. Als men in 2017 het wegdek van de Schultingaweg vernieuwt, treft men daar een deel van het kerkhof aan. Aan het dorp herinnert een handvol boerderijen langs het oude tracé van de Thesingerweg/Schultingaweg. Het is even zoeken naar Lutjewolde, want het buurtschap is door de aanleg van de Eemshavenweg (N 46) in tweeën gedeeld. Dichtbij Lutjewolde, nabij de kruising Eemshavenweg/Thesingerweg, stond mogelijk de kerk van Oostbedumerwolde. Van deze parochie zijn weinig gegevens voorhanden. Al voor 1500 wordt de parochie bij Bedum gevoegd.

(uit Wierdenlandschap / Ben Westerink)