Koningslaagte is een streek aan de noordkant van de Nederlandse stad Groningen. De streek hoort gedeeltelijk bij de gemeente Groningen en gedeeltelijk tot de gemeente Het Hogeland.

De Koningslaagte is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland en heeft de status van reservaat. Het is een open landschap, dat ontstond tijdens het Eemien, toen smeltwaterstromen van het ten oosten van de Hondsrug (die oorspronkelijk tot aan Baflo liep) uitgesleten kilometers brede Hunzedal hier door de Hondsrug heen braken en deze vervolgens weg erodeerden. Later ontstond binnen dit Hunzedal de river de Hunze. De oude loop daarvan is nog in het landschap terug te vinden en goed te zien bij het Bezoekerscentrum Reitdiep, het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap, die het natuurgebied in beheer heeft.

De naam Koningslaagte zou er op duiden dat in deze omgeving in de vroege middeleeuwen koningsgoederen lagen. Koning is in dit geval de koning van het Heilig Roomse Rijk, oftewel de Duitse keizer.

Een andere verklaring was dat het land in de middeleeuwen een moeras was (het meest noordelijke deel van het Woldgebied), waar niemand woonde en dat dus van niemand was. Land dat niemand toebehoorde was van de koning.

Molen Koningslaagte (bij Wolddijk 91) ligt in de gelijknamige polder in Zuidwolde. De molen is gebouwd in 1878, ter vervanging van een spinnenkopmolen. Tot eind jaren zestig is de molen hoofdgemaal van de polder. Tegenwoordig is de molen reservegemaal op vrijwillige basis. Het molenaarsechtpaar woont naast de molen in de molenaarswoning en bemaalt de polder zeer regelmatig op windkracht. De molen is in 1983 geheel gerestaureerd. Nadat de molen bij een storm in 2002 zwaar beschadigd is geraakt, is hij wederom gerestaureerd. De molen is een markant herkenningspunt aan de spoorlijnen van Groningen naar Roodeschool en Delfzijl. De molen eigendom van Stichting De Groninger Poldermolens.