Foto's geplaatst in het Bedumer Nieuws- en Advertentieblad.

klik op de foto voor een vergroting
 360536
De Historische Vereniging gemeente Bedum wil graag het volgende weten:
- Wie zijn de personen op deze foto
- Ter gelegenheid waarvan is deze foto gemaakt?
- Waar is deze foto gemaakt?

Als u meer informatie over deze foto heeft, kunt u contact opnemen met Harm-Jan Zuidema, Kapelstraat 10 Bedum, tel. 3015396.
E-mail adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
of met Sieger de Groot, Westerseweg 9, Zuidwolde tel. 3012227.
E-mail adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ook is de foto te zien in het documentatiecentrum van de Historische Vereniging en op de website www.zoastwas.nl onder foto's advertentieblad.
Het centrum is gevestigd in de bovenruimte van de gymzaal aan de Schoolstraat nummer 17 en geopend op maandag van 19.30-21.00 uur. Uw reacties zijn ook daar welkom.

Voor het laatste nieuws van de Historische Vereniging, foto's en de geschiedenis van de gemeente Bedum, bezoekt u de website van de vereniging: http://www.webhostingnoord.nl/zoastwas
360535

Hierop zijn geen reactie binnengekomen.
360515

Hierop zijn geen geactie binnengekomen.
360539

"Bedum Bibliotheek:
1e rij gehurkt vlnr:Marjan Kruger,Annemarie Halsema,?,?, Mevr. Having-Pesman,Mevr. Panneman,?,Marian van Munster,Niels Bens,dhr. Bleeker.
2e rij vlnr: Jaquelien Renkema,?,?,mevr. Halsema,?,dhr. Halsema,Lienij Choudhrij,?,?,Matje Luiks-Maat,?,?,?,?,?,?,dhr. Fennema,Joke Benneker,dhr. Assen,
Achterste drie: ?,?,dhr. Lanting"


360438

Hierop zijn geen reacties binnengekomen.
340118

Hierop zijn geen reacties binnengekomen.
340117

Dit is juf kroeske met een kleuterklas. En zij zijn bij dokter Mooi toen de huisarts van Zuidwolde. Zij woonde in de voormalige pastorie naast de Hervormde kerk. Meisje met bril bij de deur is Anneke.

340115

Zuidwolde: De familie Mulder woonde aan de Noordwoldeweg:
Vlnr. Onbekende, Moeder Jan Mulder en Jan Mulder.

360296

Blijde Stemmen Bedum: zittend eerste rij links K.J. Oldenburger, voorste rij staande 2e van links Fenna Flikkema, 5e links mevr. Oldenburger.
Staand 7e persoon links met donkere jas Grietje Klaver.

360282
Bovenste rij: Eric Padje,Klazina Krijgsheld,Trijntje van der Schuur,Yvonne?,Albert Veen
2e rij van boven: Petri Bakker,Petra Goossen,Juf van der Wal,Johannes?.William Doeven,Trijntje Dijkveld-Stol,Henriette Zijnstra,Carolien Auwen,
3e rij van boven: Marga Iewema,Jet van der velde,Jeroen Postema,Karin Halsma,Heleen Dijk,Okke Amsing,Henriette Arends.                                                                                                                                                                                                                             
Zittend vooraan: Diana van der Scheer en Monique Veldman

340114

Hierop zijn geen reacties binnengekomen.
340112

Bovenste rij vlnr: ?, Minke van der heide,Fokje Tel,Ina Woldring,Klaas van Bruggen,?,Zwaantje Swart en Ellie?, Groepje links: Juf Kroeske, Trix Kersaan,?
en Jose Rentmeester. Rechterkant vlnr: Dinie Hazekamp,?Blok,Hennie Guikema en juf Veenstra. Midden van onderen naar boven: Herman Sander,?
Idses, Ietje Idses, Alko van der Sluis, Geertje Steenhuis en ?. Voorste rij vlnr: staand?,staand?,Willie Sander,?,Tineke kremer, Sjanneke Woldhuis en tweeling van Hoolsema. 2e van links zittend Joke Veen.
Foto van voorjaar 1960 genomen bij de kleuterschool aan de Oosterseweg, Zuidwolde
340108
Links op de foto Jan Mulder en de middelste vrouw is mevr. Mulder de moeder van Jan.

340100

Zuidwolde: Bevrijdingsfeest. Op de tractor zit de heer Rentmeester in de schoolstraat voor het huis van het hoofd der school, hij slaat af de Pastorielaan in.

Op de achtergrond de boerderij van Dijkinga.
360068

De woning betreft:Ellerhuizen 8, De personen op de foto zijn: Pieter Klaver en zijn vrouw Grietje van der Werf. De woning is gebouwd in 1854. Huidige bewoners

familie O. Schutter
340087
hierop zijn geen reacties binnengekomen.

340097

1960 Kleuterklas Zuidwolde: Bovenste rij vlnr: Henk Smit,?,Ernst Bos,Ineke Groenewold,Siep Apol,Jan henk Havenga,Paul Koopman,Bert Haas,Martha Iwema en Gerda Hindriks.

Tweede rij vlnr: Klaas Havinga,Rindert Hoolsema,Willem Wessels,Evert Groenewold,Martinus Jan Eisenga,juf Kroeske,Jannie Dijkinga,Jan Frieling,Jan van der Goot en Hiltjo de Vries.

Derde rij vlnr: Jan hendriks,Tiddo Havinga,Ria Huizinga,Jaap Hamersma,Nellie Wolthuis en Aries Sibma.

Vierde rij vlnr: Jan Geert Dalstra,Jaap van der Borg,Ben Slagter,Jobien Rentmeester,Grietje Deknatel en Joke Schuitema.


36009411939 Schoolreis Appelscha: Bovenste rij.vlnr: juf Heemstra, meester Eelkema, Jannie Lieuwes,Hennie Smedinga, Marieke Venema, Gerrit Hamstra, Annie Haakman,Reinder Bazuin,Ge Frik,Hendrik Haan,Tinie Slagter, Adolf Jansen,Truus Vriezema,Ellie Kortman, Jo Heeres,Roelie van der VeenGrietje Nienhuis,Adrie Jansen,juf Niewold,meester Kostwinder.

Tweede rij: Edo Mezen,Jan Wijkstra,Broer Ooserloo,?,Piet Luchtenberg,?,Hendrik van der Tuin,Lammert Keiser,Oente Liewes,Jan Dijk,Fokke Bruins,Henk Kroon,Greta Wieringa,Letta Kortman,Aukje Lijfering.

Tussen tweede en derde rij: Aaltje Bosker,Renze Zijnstra,Meta Pot,Netta Engberts,Martje van Ellen.

Derde rij: Truus Mezen,Janny Bos,Ada Venema,Sien Oosterloo,Jan Dijk,Betje Liewes,Bouchiena kluiter,Roelie Pot,Lenie Vogelzang,Jantje Haan,Corrie Heeres,Jantje van der Berg,Hennie van der Berg, Hennie Medema,Hero Heeres, Froukje Smedinga,Bettie van Dijk,Geesje Venema,Mini Hoekman,Geesje Heeres.

Vierde rij: Dolf Hazewinkel,Lieneke Vriezema,Derkje van Dijken,Geert Liewes,Auko Bleker,Lena Bleker,Hiltje Wijkstra,Lida Luchtenberg,Janny Heres,Jeichi Land,Geke Scheepstra,Ella Dijk, Greet Okkinga,Aafke Klijnstra,Nini Nienhuis ,Gerda Jansen.
koorBejaardenkoor `Blijde Stemmen`ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan. Lokatie gebouw De Schakel bij Bederawalda, foto rond eind 1970.
Onderste rij vlnr: ?,mevr. Dijkman,mevr. Klooster,mevr. Bulthuis,?,dh. Piet Weessies,?mevr. Haveman en mevr. Klooster.

2e rij van onderen, vlnr: mevr. Dijkema,mevr. Vegter,mevr. Kamminga,mevr. Pruis,?,mevr. Klooster, Dirigent?,dhr. Korthuis,dhr. Bierling,dhr. Rozeboom,mevr. van der Riet en mevr. van Duinen.

3e rij van onderen,vlnr: ?,mevr. Boer,mevr.Korthuis,mevr. Dalstra,?,mevr. G. Zuidema,mevr. Kerkhof,en ?.

Bovenste rij vlnr: mevr. Post, mevr. Zwart,dhr. Vaatstra,dhr. Ralsma,?,?,mevr.Linstra,mevr. Bakker,mevr. Senneker,dhr. Jansen,mevr.?,mevr. Ritsema,dhr. Draaier,mevr. van der berg en mevr. Schaalma.

2 mannen midden boven vlnr: dhr. Damminga en dhr. de Vries.
340095

Hierop zijn geen reacties binnengekomen.
340093

Anna Venemea,Jongetje wat in de lens kijkt is Henk Veneme, Els Venema


340623
Albert Roege.
340083
Hierop zijn geen reacties binnen gekomen.
340082
Kleuterschool aan de Oosterseweg Zuidwolde gr. De drie in het midden zijn v.l.n.r. Jan Swart,?en nog een Jan Swart. Achter meisje vooraan met bril=Helga Wolthuis, Thomas Huizinga. De foto is van 1956.
340081
Hierop zijn geen reacties binnengekomen

 

340077

Zuidwolde: Boterdiep OZ 24

340076

Zuidwolde: Boterdiep OZ 24 tegenover de Herv. Kerk. Fam. Hamersma heeft daar gewoond. Huisje rechts smid Lenting. Klein huisje links mevrouw Zevenberg. Wim Venema heeft daar ook links van gewoond,werd later onbewoonbaar verklaard. Huis van Hamersma was vroeger meer een winkel dan een café, een soort kruidenier waar je ook een borrel kon halen. Schippers kwamen dat vaak doen. De winkel/het café was van Marten Viet en moeder Grietje Piel. Marten Viet was echter een stichtelijk man en zou nooit meer dan 1 of 2 borrels per persoon hebben geschonken, opdat de mensen niet te erg onder invloed geraakten. Op de foto vooraan op het paaltje zit naar alle waarschijnlijkheid Gretha Stol-Viet. Het pand is al in 1833 gekocht door ene Reine Jansz. Hommer (?) , schoonouders van Pieter Derks-Piel, wiens eerste vrouw jong overleed. Overgrootmoeder Grietje Piel is de dochter van zijn tweede vrouw Noortje Kamphuis. Marten Viet heeft het pand in 1914 gekocht. Volgens Wim woonde mevr Zevenberg verder naar achteren in een wit huisje. Mevr.  Zevenberg woonde achter Hamersma. (gegevens betreffende de familie Stol ontvangen van Margreet Stol).
340694
leden van het handbalteam van LOVA, boven; 5e van links Henk Priet en rechts daarnaast Annie of Niny Bierma. Midden ? en voorste rij, v.l.n.r; ?, Frieda Formsma en Annie of Niny Bierma. Foto van rond 1950.
340693
De foto van de vorige keer is het 2e handbalploeg, van de Gym. vereniging LOVA uit Bedum, genomen op het sportpark. Foto vermoedelijk rond 1950
Bovenste rij v.l.n.r; Miep Vogelzang, Ella Dijk, Ria Puype, Annie Engberts, Gerhard van Olm en Lida Luchtenberg. Midden v.l.n.r, Janny Bos, Grietje Nienhuis, Joke Heeres en Aukie Lijfering. Voor v.l.n.r,  Atie Uitham, Ninie Bierma, Annie Vogelzang en Klaske de Boer.
"
340692
Boven, v.l.n.r; Roelie van Veen, Maaike Botma, Henk Priet en ?. Midden v.l.n.r; Jo Heeres, Frieda Formsma , Janny Bos, Hendrik Haan Hzn en Annie Bierma. Voor, v.l.n.r; ?, ?, Gretha Hazewinkel, Jaap Heerema, Niny Bierma en liggend Ans Haan.
Personen op de foto zijn waarschijnlijk leden van het handbalteam van Lova rond 1936.
340079
Dit zijn kinderen Hamersma, links Jelke op schoot waarschijnlijk Jacob

en meisje Sippie nu siska, achter zittend De heren Roept Hamersma en Fiebo Zomerman
De foto is gemaakt op het veldje achter de school DE AKKER te Zuidwolde.
Begin kerkelijk seizoen Geref. kerk voetbalwedstrijd jeugd tegen kerkenraad,ongeveer 1974
namen: boven links Harry Wolters, Klaas Vogel, Luuk de Jong, Ebel Vaatstra, Jacob Laning, Klaas van der Sluis en Diemer de Jong.
onder: Sietse Hamersma, Jan Laning, Bert van Hoving, Jaap Hamersma,  Johnny Meertens, en Cor Hamming
340074
Het reisgezelschap Geref.vrouwenvereniging zusterkring Zuid-Noordwolde.

Boven vlnr: ?,?,mevr. Groenewold,?,?,Jantje Deknatel,? Willie Dijkstra,?. Sijke Guikema.

Midden vlnr:mevr. Mollema,?,mevr. Pijp-Bakering,mevr. Okken,mevr. Arkema,mevr. Pijp-Heerema,?,mevr. de Haan.

Onder vlnr: mevr. Vogel.?,Alie van Hoving,Aaf Vrieling,Ria Bakker en Willie Bieleveld.
Het reisje was bij Helmantel in Westeremden rond 1989.

340045
De man achter het stuur is Gerben Venema en verder kinderen uit Noorderhogebrug. Gerben had hier een garage en zijn hobby was oldtimers herstellen.

340613
vlnr: Klaas Til Beijumerweg 2, Hennie Rietema-van Dijk Beijumerweg 6, Geertruida Kruijer-Vogel Beijumerweg 10, Anna van Dijk-Pattje Beijumerweg 8
Henderik Elderman Beijumerweg 4, Hendrikje Huizinga-Talens huishoudster Elderman Beijumerweg 4 en Klaas Wicherts postbode Beijumerweg 12.
Vermoedelijk is de foto tussen 1955-1965 gemaakt.
330967
vlnr: Jan Dijk,?,Meindert Kootstra,Jan Garmt Ritsema. Rond 1950
Foto beschikbaar gesteld door Mevr A. Ritsema-Walstra Breskens.
340755
Links van de auto 2 knechten, rechts van de auto vlnr: Knecht, Gerrit Jan Dwarshuis,Anna Margaretha Dwarshuis-Vrugt, A. van Hoving met dochtertje Aly foto is van ongeveer 1947
340753
Hierop zijn geen reacties binnengekomen
340742
Hierop zijn geen reacties binnengekomen.
340733
Hierop zijn geen reacties binnen gekomen.
340812
vlnr: uiterst links Gouke van der Berg,ds. E. de Vries, Jan Arends, Henk Huizinga,Wim Ubels, Hilbrands Arends, Notaris E.J. Hekma, Zijl, Date Bijsterveld, Zijl en N.J. Witsenboer.
Midden laatste rij Dhr. Reeder directeur gasfabriek.
340811
De woning op de vorige foto, heeft gestaan aan het Boterdiep oostzijde, waar nu het fietspad naar Onderdendam langs gaat. Adres was Ter Laan 16, laatste bewoner was Jan Sietsema van 3-7-1964 tot 9-7-1971, daarna is de woning afgebroken. Vorige bewoners, fam. Boddeus en v.d. Sloot.
De personen in het bootje zijn, links achter, Grietje Tamminga, rechts achter Elsien Tamminga-Werkman, [echtgenote van Willem Tamminga], jongetje voor haar, waarschijlijk iemand van de fam. Groenewold, rechts voor Alberdien Tamminga en links voor Willem Tamminga, zoon van Jan Tamminga en Geertje Dijkema. Grietje en Alberdien dochters van Elsien Tamminga-Werkman. De fam. Tamminga waren ook bewoners van de woning.
Foto is van rond 1935
340689
De foto van de vorige keer is een groep kinderen van de kleuterschool, deze stond op de plaats waar nu tandarts Conradie gevestigd is.
Bovenaan dame links is juf de Haan [hoofd] en rechts is juf JannaTekstra.  Foto genomen aan de achterzijde van de school, er achter zat het bedrijf van beton Smit. Foto van misschien rond 1935.
340688
Bovenst rij vlnr Jo Heres, Adri Jansen, Grietje Nienhuis, Aaltje?, Netta Engberts, Martje van Ellen en Jantje v.d. Berg. Middelste rij: Tammo Smit, Geert Toren, Lammert Keizer en Menno Sluiman. Voorste rij Dolf Jansen, Hendrik Jan van der Tuin, Jan van der Steeg en Jan Wijkstra
340684
Meisjesvereniging Zuidwolde. v.l.nr.  Tweede rij nr4: Willemke Dijkstra. Derde onderste rij liggend Jantje Meijer.
340670

1957-1958 Kinderen van de Kleuterschool in de Kapelstraat [nu tandartspraktijk Conradie] Bovenste rij, v.l.n.r; ?, ?, ?, ?, ?, Harrie Oostmeijer, Eddy van Olm, ?, Johan den Hartog, ?, Fokko Schotanus, Klaas Zuidema,
Pieter van der Veen en de laatste Henk van der Veen,
Rij daarvoor, v.l.n.r; ?, ?, Chris Scholtens, ?, Rene Bos, ?, ?, Henk van der Ploeg, ?, ?, ?, Harry van Olm,
Gerard Bos en Andries Fronczek. 
3 voorste kinderen op de knieen ook onbekend. Juf achteraan in het midden is juf van Dijk.
340669

De vorige foto betreft kinderen van de kleuterschool in de Kapelstraat, waar nu tandartspraktijk Conradie is gevestigd. Foto is genomen in 1956 / 1957.

Bovenaan midden juf Rienks, rechts juf. Reenders. Achterste rij v.l.n.r; Corrie Kauw,?, Ankie Boar, Wim Koudijs, Arie Kremer, Jan van der Molen, Roos Vierdag, Annie Vogelzang. 2e rij van boven v.l.n.r; Bea Schotanus , Hanneke Schotanus, Yinie Huizinga,?, Jur Medema, Trienie Venema,Jan Stiekema,Koos Ootsveen en Peter Altena. 3de rij van boven v.l.n.r; ?, Jacob Zwik, ?, Ferry Dietvorst, Lineke Arends, Kees Bos en Ada de Boer. Voorste rij v.l.n.r; Stieny Engberts,Annegien Garlich,?,De Lange, Tjaard Wals, Pieter van der Werf en Mattheus de Boer. 
340561
De personen zijn van van de fam. Kuiper, v.l.n.r; Frederika[vrouw van Harmannus Kuiper], Trijntje Kuiper-Doornbos, Helena Kuiper-Gras, Reinder Boomgaard, Grietje Kuiper, onbekend. Foto genomen rond 1950 achter het huis van de fam. Kuiper. Boterdiep z.z. 13 Bedum. Zittend Oma kuiper, staande witte jurk tante Griet Kuiper zus van Kees en Harmannus Kuiper


woning
Hierop zijn geen reacties binnengekomen
340575

 

330756 kopie
Een foto van de rederijkerskamer Amicitia opgericht 1855 Onderdendam.
Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

340550
Deze foto stond in het Nieuwsblad van het  Noorden d.d. 26 september 1933. In de bijlage tref je de foto en de uitslag van de keuring aan. De keuring vond plaats bij hotel Krijthe. Het was vroeger heel normaal om een veekeuring bij een café of hotel te houden.
130158
Hierop zijn geen reactie binnengekomen.
130157
Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

 130156
Hierop zijn geen reacties binnengekomen

130153
Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

 

130152 
Hierop zijn geen reacties binnengekomen.
130150
Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

130149
Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

100173
Hierop zijn geen reacties binnengekomen.
340241
Armenhuis Bedum 1930
Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

Arbeiders op het land te Ellerhuizen?

 

Een foto van een boerderij te Ellerhuizen?
Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

 

Een foto welke is gevonden in een boek welke is geschonken aan de HVgB voor de nog te houden boekenmarkt.
Dit is mogelijk een foto die genomen is in Canada of Amerika gezien de houten huizen. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

Foto uit ongeveer 1950 -1955 van de drumband van de Chr. Gymnastiekvereniging DIO te Bedum.
achter midden: Anne de Boer
voor links: Jurrie Huizenga
voor rechts: Arend Boer.
330039
Een groepje pijprokers op de Molenweg.
Hierop zijn geen reacties binnen gekomen.
340096
Volgens mij de foto van de Christelijke kleuterschool aan de Oosterseweg van kindertjes geboren plusminus 1953, waaronder mijn zwager Talo Lenting.
Rechts helemaal bovenaan. Onderaan zittend met trommel: Jan Berghuis uit Zuidwolde? Onderaan eerste van links Jelke Hamersma
4de van links onderaan Atze van der Sluis
3de van boven rechts Tiddo Havinga?
5de boven Houkje Dam
NL-2
Hierop zijn geen reacties binnengekomen.
330071
Nog een foto van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam.
Hierop zijn geen reacties binnengekomen.
330065
Een foto van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam.
Tweede van Links Kornelis Lammerts Pluister.
280164
Foto beschikbaar gesteld door O. T. Nienhuis Assen.
Hierop zijn geen reacties binnengekomen
270126

 Foto beschikbaar gesteld door Jan Mekkes te Onderdendam.  Hierop zijn geen
verdere reacties binnengekomen, dan dat het een schoolfoto uit Onderdendam betreft.
270267
Op de foto in de krant van 6 febr. van de stoomlocomobiel zijn
geen reacties binnengekomen.
180484

Op deze foto uit de krant van 4 okt. zijn geen
reacties binnengekomen.
(Foto beschikbaar gesteld door H. Wormmeester).