Hoe het begon

In 1995 nam een aantal bestuursleden van de Stichting Beemer Aarfgoud, gelieerd aan het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum onder voorzitterschap van Henk van der Velde, het initiatief tot oprichting van een historische vereniging. Plannen van de gemeente om een aantal oude karakteristieke en beeldbepalende gebouwen af te breken om plaats te maken voor nieuwbouw, waren de aanleiding. 

Op 23 april 1996 werd de "Historische Vereniging gemeente Bedum" een feit. De eerste bestuursleden waren: Henk Vegt (voorzitter), Henderien Rolden-Huisman (secretaris), Tinus Reitsma (penningmeester), Henk Stulp, Hans Rump, Johnny Woudwijk en Henk Wormmeester.

Doel

De “Historische Vereniging gemeente Bedum” heeft ten doel de bevordering van de historische kennis van de gemeente Bedum en tracht dit te bereiken door:

a. Het verzamelen en/of vastleggen van gegevens en voorwerpen over de historie van de gemeente Bedum.
b. Het publiceren van artikelen en de uitgifte van het tijdschrift “Zo as t was”
c. Het houden van lezingen en excursies.
d. Het aanleggen van een bibliotheek en archief.
e. Het organiseren van werkgroepen zoals de activiteitencommissie en de “Oral History” werkgroep.

Het bestuur is voortdurend alert op het signaleren en bestuderen van historische wetenswaardigheden in zowel Bedum als ook in Onderdendam, Zuidwolde en Noordwolde en Noorderhoogebrug