Agenda


Wanneer u de foto's van de Historische Vereniging gemeente Bedum wilt zien kunt u via het knopje Links gaan naar hvgb.Beeldbankgroningen.nl. Hier komen alle foto's van onze vereniging  te staan.

Activiteiten:

  01-11-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 april 2018 

 
Lezing met als titel “Windmolens en sarrieshutten”

Op donderdag 1 november a.s. zal op initiatief van de Historische Vereniging gemeente Bedum een lezing worden gegeven door dhr. Derk Jan Tinga uit Winsum, met als titel “Windmolens en sarrieshutten”.
De allereerste vermelding van een windmolen in het huidige Nederland vinden we in 1221 in het voormalige dorp Willemskerke in Zeeuws-Vlaanderen. Het lijkt het meest aannemelijk dat men het aandrijfsysteem van de toen al bekende en door water aangedreven molen omgekeerd heeft en het scheprad heeft vervangen door wieken. Hieruit resulteerde uiteindelijk de standerdmolen. In het begin van de 15de eeuw werd uit de standerdmolen in het Nederlandse rivierengebied de wipmolen ontwikkeld. De wipmolen dreef een scheprad aan waarmee grote hoeveelheden water konden worden verplaatst. Aan het begin van de 16de eeuw ontstond een geheel nieuw molentype, waarmee Nederland uiteindelijk beroemd is geworden, de houten achtkante molen. Maar één van de belangrijkste vindingen, die aan de basis heeft gestaan van de Gouden Eeuw, was de uitvinding van de krukas in 1593, waarmee zaagmolens konden worden uitgerust. De molen heeft daarmee het fundament gelegd voor een industriële revolutie op windkracht, waardoor Nederland zich razendsnel kon ontwikkelen.
De overheid heeft vanaf het begin geen mogelijkheid onbenut gelaten om belasting te heffen. Een vrij gemakkelijke manier om geld te innen was door het belasten van graan, iedereen moet tenslotte eten. Om te voorkomen dat men deze belasting zou ontduiken, werd er meteen naast de molen een huisje gebouwd, waarin de ‘chercher’ of ‘sarries’, de belastingambtenaar, kwam te wonen.
In de lezing zal de spreker ingaan op het ontstaan van molens in Groningen en op de verschillende molentypen die er zijn. Ook zal hij de sarrieshutten bespreken die er vroeger bij elke korenmolen stonden. Dhr. Tinga is grafisch ontwerper, tekenaar en fotograaf. In 1976 raakte hij in molens geïnteresseerd en in 1979 haalde hij z’n diploma vrijwillig molenaar.
De lezing zal worden gehouden in Dorpshuis De Woldstee, Noordwolderweg 26, Noordwolde (Gn.)  Aanvang 20.00 u. De toegang is voor leden gratis, niet leden betalen € 4,00. U bent van harte welkom.
 
Foto2 Sarrieshut Uithuizen lezing D.J