Nieuwsbrief HVgB

Wanneer u de foto's van de Historische Vereniging gemeente Bedum wilt zien kunt u via het knopje Links gaan naar hvgb.Beeldbankgroningen.nl. Hier komen alle foto's van onze vereniging  te staan.

Historische Vereniging gemeente Bedum
Secretariaat: Pinksterbloem 8, 9781 VT Bedum, tel. 050-3011095

 

Bedum, september 2018


Geachte leden,

Hierbij ontvangt u de nieuwste uitgave van ons tijdschrift Zo ast was, jaargang 22 nr. 2.

Het bestuur brengt verder het volgende onder uw aandacht:

Wetenswaardigheden:
Onlangs hebben de leden, waarvan het e-mailadres bij ons bekend is, bericht ontvangen over de voorgenomen uitbreiding van de zuivelfabriek van FrieslandCampina (DOMO) en de eventuele consequenties daarvan. Voor degenen onder u waarvan het e-mailadres niet bij ons bekend is en die elders woonachtig zijn, zal ik e.e.a. nog eens weergeven.
De DOMO heeft het voornemen een nieuwe fabriek te bouwen voor de productie van melkpoeder. De fabriek zal een flinke afmeting krijgen (100 x 250 m) en niet te vergeten twee 50 meter! hoge poedertorens van elk 25 meter breed. Het is de bedoeling deze fabriek ten oosten van het bestaande fabrieksterrein te bouwen, dus op de huidige loop van het Boterdiep, waarbij de zichtlijn vanuit Onderdendam naar Bedum zal worden geblokkeerd door de twee hoge poedertorens. Dit betekent dat vanuit Onderdendam de monumentale Walfriduskerk niet meer zichtbaar zal zijn. Om e.e.a. te realiseren zal het Boterdiep inclusief de ernaast gelegen weg een flink stuk worden omgelegd in oostelijke richting, dus richting Ter Laan. De poedertorens zullen vanaf grote afstand zichtbaar zijn. Het weidse landschap zal hierdoor worden aangetast.
Aangezien wij het vanuit cultuurhistorisch oogpunt niet kunnen accepteren dat de eeuwenoude waterloop van het Boterdiep gewijzigd zal worden en de prachtige zichtlijn vanuit Onderdendam zal verdwijnen, heeft de HVgB, evenals vele andere instanties en personen een zienswijze ingediend bij de gemeente, waarmee we hopen de gemeenteraad en de fabriek op andere gedachten te brengen.
Onlangs is door een aantal personen en instanties een stichting opgericht, genaamd Stichting Behoud Boterdiep (SBB), om gezamenlijk te protesteren tegen bovenstaande plannen van de DOMO. De HVgB heeft haar steun betuigd aan de stichting. We hebben het idee dat er alternatieve mogelijkheden zijn voor de uitbreiding. Mocht u uw steun willen betuigen, de stichting heeft een eigen mailadres waar u uw steunbetuiging naartoe kunt mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De stichting heeft ook een facebookpagina (https://www.facebook.com/BehoudBoterdiep), waarop regelmatig nieuwe berichten worden geplaatst. De Stichting Behoud Boterdiep is nu op meerdere manieren bezig e.e.a. onder de aandacht te brengen van de bevolking. Vooropgesteld dat zowel de HVgB als de SBB beslist geen bezwaar heeft tegen uitbreiding van de zuivelfabriek, blijven we vechten tegen het onzalige plan om het Boterdiep te verleggen. U begrijpt dat dit kosten met zich meebrengt, o.a. voor flyers, spandoeken en zaalhuur. Vandaar dat de SBB een actie is gestart om wat geld in te zamelen. U kunt de stichting steunen met een gift op bankrekening NL05RABO0330970658 ten name van Stichting Behoud Boterdiep. De SBB zal u zeer erkentelijk zijn en elk bedrag is uiteraard welkom. Z.o.z.

Op 12 september vindt in Trefcentrum Bedum een bijeenkomst van de stichting plaats. Iedereen die een mening heeft over de plannen van de DOMO is welkom. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Gezocht: o.a. nieuwe redactieleden en bestuursleden
Bent u degene die wel iets voor onze vereniging zou willen betekenen, dan komen we graag met u in contact. Op meerdere fronten kunnen wij wel enige versterking gebruiken en we hopen daarom dat er leden zijn die zich zullen melden. Bent u geïnteresseerd, dan gaan we graag een gesprekje met u aan. U kunt zich melden bij ondergetekende, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zien uw bericht graag tegemoet.

E-mailadres
Zoals hiervoor aangegeven, verspreiden we regelmatig via e-mail actuele informatie over relevante tentoonstellingen, exposities, lezingen of andere zaken die door de HVgB of andere instellingen worden georganiseerd. Mocht uw e-mailadres nog niet bij ons bekend zijn, wilt u het dan doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.? U ontvangt voortaan dan ook onze tussentijdse berichten.

Aanwinsten:

Fam. Bronsema Bedum Houten sigarendoos van Piet Bronsema, Grotestraat 14, Bedum
Pieter Postma, Bedum Fotoboek NTM De Noordelijke Transportmaatschappij vanaf 1975 t/m 1985 en voorheen
J.J. Lanenga, Bedum Tekening van 50 jarig bestaan der School met den Bijbel
Marinus Eisenga, Bedum Een boek “De man met de riem” levensverhaal van Martinus Eisenga en ook geschreven door hem
Willy Stol-Smid, Zuidhorn Kaart van een Ommelander Plaats gelegen onder het Carspel van Menkeweer, 10 April 1792 (Warffumerweg 41)
J.A.L. de Poel, Bedum Diversen oude kranten
Henk v.d. Velde, Bedum Diverse voorwerpen en een boek van de Begrafenisvereniging van Bedum
Familie Hamming, Bedum Diverse voorwerpen

 

Met vriendelijke groet,

Wilna Eggens, secretaris