Nieuwsbrief HVgB

Wanneer u de foto's van de Historische Vereniging gemeente Bedum wilt zien kunt u via het knopje Links gaan naar hvgb.Beeldbankgroningen.nl. Hier komen alle foto's van onze vereniging  te staan.

Historische Vereniging gemeente Bedum
Secretariaat: Pinksterbloem 8, 9781 VT Bedum, tel. 050-3011095

 

Bedum, december 2018 
     
Geachte leden,
Hierbij ontvangt u de nieuwste uitgave van ons tijdschrift Zo ast was, jaargang 22 nr. 3. We gaan er vanuit dat u hier weer veel plezier aan zult beleven.
Het bestuur brengt verder het volgende onder uw aandacht:

Activiteiten:

Op 21 jan. 2019 zal door dhr. dr. Jan van den Broek een lezing worden gegeven met als titel “Groningen tussen Spanje en Oranje, de ‘Veertienjarige Oorlog’ in Groningerland (1580-1594).
De lezing zal plaatsvinden in dorpshuis De Kern, Noordwolderweg 8 te Zuidwolde (Gn). Aanvang 20.00 uur. Meer details worden t.z.t. gepubliceerd in de plaatselijke / regionale pers.
 
Wetenswaardigheden:

- Lichtjes op het graf (oorlogsgraven)
Op kerstavond, 24 december a.s., zal evenals voorgaande jaren aandacht worden besteed aan oorlogsslachtoffers d.m.v. het project Lichtjes op het graf (oorlogsgraven).
Hoe het begon....
Vier dagen voor kerstavond 2015 kreeg Dick Jansen uit Burgum het idee om op de oorlogsgraven in zijn woonplaats een lichtje te branden, net zoals dat al 25 jaar gebeurde op de Canadese ere-begraafplaats in Holten. Dit om juist op deze avond te laten blijken dat we niet vergeten zijn dat veel mensen het leven hebben gelaten zodat wij Kerst in vrijheid kunnen vieren.
Zijn tweede gedachte was, waarom kan dat niet in heel Nederland? Hij zette een Facebookactie op via de Facebookpagina van Keep Them Rolling, met de gedachte, als 15 tot 20 mensen dit ook gaan doen is dat mooi. Maar dat liep anders ..... De actie op de sociale media werd massaal opgepikt en door veel mensen gedeeld. De respons was ongelofelijk, op kerstavond brandden er op meer dan 140 plaatsen in Nederland kaarsjes bij oorlogsgraven. De start van een nieuwe Nederlandse traditie?
In 2016 werd Richard Visser, voorzitter van Re-enactmentgroep 40-45 "ETOR", benaderd met de vraag of hij dat niet in de gemeente Bedum kon doen. Hij stemde toe en heeft samen met leden van ETOR, de Historische Vereniging gemeente Bedum, Herdenkingscomité Bedum en de werkgroep Stolpersteine-legging, op 24 december 2016 kaarsen geplaatst op de graven van mensen die door de oorlog omgekomen zijn. In totaal werden er op 263 begraafplaatsen in heel Nederland lichtjes geplaatst.
Op kerstavond, 24 december 2018, krijgt dit een vervolg en het is inmiddels uitgebreid naar de plaatsen Ten Boer en Zuidwolde. Het schema ziet er als volgt uit:
15:30 uur  Ten Boer : vertrek monument Vijverweide, hiervandaan lopen we richting begraafplaats, waar de burgemeester een kleine toespraak zal houden.
16:30 uur Bedum  : (ingang Algemene Begraafplaats)
18:00 uur Zuidwolde : (ingang Algemene Begraafplaats)
Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
(Bovenstaande tekst is, met foto’s, op onze website geplaatst, onderaan onder de knop Foto’s HVgB, lichtjes op het graf)

- Boek “Het Hogeland, het Lageland, water – land - dijken en wierden” van M.A. (Menko) Holtman
Van onze zustervereniging in Middelstum hebben wij een groot aantal exemplaren van voornoemd boek ontvangen. Onze leden kunnen het boek gratis verkrijgen. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u een exemplaar aanvragen bij het secretariaat. Eventuele verzendkosten worden wel in rekening gebracht.

- Privacyverklaring

De HVgB heeft een privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring is in te zien op onze website www.zoastwas.nl (onderaan de pagina). Indien gewenst kan een afdruk van de verklaring worden opgevraagd bij het secretariaat.

Aanwinsten:
Fam. A. Korthuis (rectificatie) Houten sigarendoos van Piet Bronsema, Grotestraat 14, Bedum
Han van Rozelaar Mes van Veeno, destijds ontvangen bij aankoop van een fiets
Mevr. Oosting, Bedum Verzameling rouwkaarten van Bedumers
Jaap Jan Doornbosch, Ten Boer - Stapeltje coupons, grindweg "de Wolddijk", ongedateerd
- Ontvangstbevestigingen (4 stuks) loon onderhoud grindweg de
  Wolddijk, december 1928/januari 1929
- Het zondagboek van Etje Reinders, 1915-1917 (kopie, A5, 1997)
- Coöperatieve fabriek van Melkproducten te Bedum, brief aan
  leden met uitnodiging excursie fabriek, 29 oktober 1959
- Coöperatieve vereniging van melkveehouders Bedum G.A. te
  Bedum, jaarverslag 1974; idem 1975
- Kaartje bij aanbieding cadeau 50 jarig bestaan Coöperatieve
  fabriek van Melkproducten te Bedum, april 1966
- Diploma levering kwaliteitsmelk, Coöperatieve vereniging van
  melkveehouders Bedum G.A. te Bedum, 1973
A. Venhuizen Foto Henderikus Mekkes, hoek De Kamp-Plantsoenstraat
Jan Bos Boek Tiggeljong, het verhaal van Yp de steenfabrieksarbeider.

Met vriendelijke groet,
Wilna Eggens, secretaris