Nieuwsbrief HVgB

Wanneer u de foto's van de Historische Vereniging gemeente Bedum wilt zien kunt u via het knopje Links gaan naar hvgb.Beeldbankgroningen.nl. Hier komen alle foto's van onze vereniging  te staan.

Historische Vereniging gemeente Bedum
Secretariaat: Pinksterbloem 8, 9781 VT Bedum, tel. 050-3011095

Bedum, april 2020
 
Geachte leden,
 
Hierbij ontvangt u de nieuwste uitgave van ons tijdschrift Zo as t was, jaargang 24 nr. 1. Het nummer is dikker dan u gewend bent, maar – zoals u in het voorwoord zult lezen – heeft dit alles te maken met de viering van 75 jaar Vrijheid en de daaraan gekoppelde verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Bovendien is het wellicht prettig extra te lezen te hebben in deze verwarrende tijden waarin we beperkt zijn in onze bewegingen. We hopen u er in ieder geval een plezier mee te doen.
 
In de nieuwsbrief van december 2019 hebben we aangegeven dat de jaarvergadering zou plaatsvinden op 23 april 2020. U begrijpt dat deze vergadering, gezien de huidige situatie in de wereld vanwege het coronavirus, geen doorgang kan vinden. Op een later tijdstip hopen we u alsnog te kunnen uitnodigen voor de jaarvergadering.
 
In dezelfde nieuwsbrief hebben we melding gemaakt van het feit dat u allen het boek, of liever gezegd het extra dikke tijdschrift, “Burgemeesters in de gemeente Bedum” zou ontvangen, een speciale editie, samengesteld door de HVgB i.s.m. de gemeente Het Hogeland, n.a.v. de gemeentelijke herindeling en dus het einde van de gemeente Bedum. Het boek is enige tijd geleden al verspreid onder onze leden die woonachtig zijn buiten de (oude) gemeentegrenzen. De bezorging door de gemeente bij alle inwoners van voorheen de gemeente Bedum, dus inclusief onze leden, heeft echter tot op heden nog niet plaatsgevonden. Ons is toegezegd dat de bezorging heel binnenkort zal plaatsvinden.
 
Mocht u vanwege het voorschrift om verplicht binnen te blijven nog behoefte hebben aan een boek dan hebben wij de volgende boeken voor u:
- “Bedrijvigheid in de gemeente Bedum 1900-2010”, ledenprijs € 16,95. Het bestelformulier
    vindt u op onze website.
- “Het Hogeland, het Lageland, water – land – dijken en wierden” van Menko A. Holtman. Dit
    boek is voor leden gratis te verkrijgen bij het secretariaat. Eventuele verzendkosten worden
   wel in rekening gebracht.
 
Namens de redactiecommissie en het bestuur wens ik u veel plezier met het lezen van het tijdschrift en bovendien een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Wilna Eggens, secretaris