Tijdschrift "Zo as t was"

Het tijdschrift Zo as t was wordt uitgegeven door de Historische Vereniging gemeente Bedum en gedrukt door Haan Bedum en verschijnt drie keer per jaar.

Losse nummers van dit tijdschrift kunnen worden besteld bij de secretaris van onze vereniging:

Wilna Eggens-Sybenga
Pinksterbloem 8
9781 VT Bedum
tel: 050-3011095
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Redactieadres:        

Anja Reenders
Valk 8
9781 XS  Bedum
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Overzicht uitgaven tijdschrift 'Zo as t Was'.

Jaargang met nummer, onderwerp en auteur.

jrg/nr

onderwerp

auteur

01 - 1

Bedum,   plaats met rijke historie

Etty   Bonnema

01 - 1

Kampstraat

 

01 - 1

Ols aan de   Tweede Dwarsstraat

R.Hoogenberg

01 - 1

Ontginning   en vroege bewoning van het Woldengebied

dr. R.W.M.   van Schaïk

01 - 1

Boerderij   Schultinga

T.   Rietsema

01 - 2

Een   "Frans"huwelijk in Zuidwolde

Roel   Sanders

01 - 2

Een grote   attractie in Bedum in 1926

H.Wormmeester

01 - 2

De borg   Beyum te Zuidwolde

S.T. de   Groot

01 - 2

Boerderij   te Beijum

T.   Wayer-ter Laan

01 - 2

Grafstenen   in en bij de Walfriduskerk 1

G.J.D.Visser

01 - 3

Uldernadomme, historische benaming voor Onderdendam

Joke   Lutjeboer

01 - 3

Het   departement O'dam der Mij tot 't Nut van 't Algemeen

Aart   Brakema

01 - 3

Herberg   met jagtweide, regtsaal en cachot

Kamminga/v.d.Molen

01 - 3

De toren   van Westerdijkshorn 1872-1997

Henderien   Rolden

01 - 3

Grafstenen   in en bij de Walfriduskerk 2

G.J.D.Visser

02 - 1 125-jaar   Katholiek onderwijs in de gemeente Bedum  

02 - 1

Wandelen   in de dreven van Uldernadomme

Joke   Lutjeboer

02 - 1

Bouwvereniging   Bedum

R.Wijnstra

02 - 1

Het   ontstaan van de R.A. Venhuisschool

S.T. de   Groot

02 - 1

Grafstenen   in en bij de Walfriduskerk 3

G.J.D.   Visser

02 - 2

De kerk   van Noordwolde

Reint   Wobbes

02 - 2

Over de   Noordwolders

 

02 - 2

Diaconiehuis   te Noordwolde

S.T. de   Groot

02 - 2

De klokken   van Noordwolde

Nic Adema   Mzn

02 - 2

Hoe een   boer op een bult via kuiper te Menkeweer wagenmaker in Noordwolde werd

Joke   Lutjeboer

02 - 2

De familie   Bulthuis te Noordwolde

R.Hoogenberg

02 - 3

Uit het   bodemarchief van Bedum

G.J.D.   Visser

02 - 3

Rijwielenfabriek   Veeno Bedum

Theo   Matthijs

02 - 3

Stenen   vertellen hun verhaal

Roel   Sanders

02 - 3

Een   honderdjarige in Bedum

R.   Hoogenberg

02 - 3

Over de   laatste tolweg in Groningen

Paul   Kremer

02 - 3

Schetsen   uit ons geboortedorp

R.   Hoogenberg

02 - 3

Nieuwtjes   over Walfridus

dr. R.W.M.   van Schaïk

03 - 1

Roof ende   brant in Bedum

Joke   Lutjeboer

03 - 1

Olchert   Datema, soldaat in het leger van Napoleon

Max Lerk

03 - 1

Keunegsfeest

Kornelis   Boersema

03 - 1

Belgische   vluchtelingen in de gemeente Bedum 1914-1915

M.P.Wielinga

03 - 1

Dat er   vrede moge komen

 

03 - 1

De   zijlvesterbrug in oorlogstijd

Aart   Brakema

03 - 1

Oorlogsherinneringen   van een plaatsgenoot 1

H.Haan

03 - 1

De langste   dag van 1942

H.J.Zuidema

03 - 1

Mijn vader   vertelde over….

Walfried   van der Werf

03 - 2

Oorlogsherinneringen   van een plaatsgenoot 2

H.Haan

03 - 2

85 jaar   Chr. Muziekvereniging Heman in Zuidwolde

Karin   Wolters

03 - 2

Oude   voetpaden en speelplekjes in Onderdendam

J. Zwerver

03 - 2

Onderdendam   bakermat "Genootschap ter bevordering der Nijverheid"

Aart   Brakema

03 - 2

Het nieuw   aangelegde fietspad van Westerdijkshorn naar Winsum en Onderwierum

de   Boer/Hoogenberg

03 - 2

Kampstroat   in 1874

Kornelis   Boersema

03 - 3

Torenbrand   Bedum

 

03 - 3

Zomaar een   poststuk

Max Lerk

03 - 3

De   oprichting van een woonhuis op de Algemene Begraafplaats te Bedum

Theo   Matthijs

03 - 3

Oprichting   tehuis voor daklozen

Theo   Matthijs

03 - 3

80 jaar   muziekvereniging "Uno Animo"

S.T. de   Groot

03 - 3

Sunt   Meerten 1909

Kornelis   Boersema

03 - 3

Onderwierum,   een tweeduizend jaar oud cultuurlandschap in het Groninger land

L.   Hacquebord

04 - 1

Prof. dr.   Jan Ridderbos

R.   Hoogenberg

04 - 1

Over   "Beem"en "Beemers"

Joke   Lutjeboer

04 - 1

Brieven   van Roelf Huizinga, logementhouder van hotel 't Gemeentehuis te Bedum

R.   Hoogenberg

04 - 1

"Station   Bedum" werd "halte Bedum"

Paul   Kremer

04 - 1

Sperwer in   vogelvlucht: de geschiedenis van een kruideniersinkoopbeweging

Theo   Matthijs

04 - 2

"Drieverkavelingspunten"en   andere sporen in het landschap rondom Bedum

Roel   Sanders

04 - 2

Waterschappen   verdwijnen, het huis blijft in Onderdendam

Aart   Brakema

04 - 2

Brieven   van Anje Oosterhof

H.J.   Zuidema

04 - 2

(Niet) zo   maar een huis -geschiedenis en gebruik van "Huize Uitterdijk"te   Noordwolde (Wolddijk 53/55)

Klaas   Iwema

04 - 2

De laatste   stationschef van "Station Bedum"

R.   Hoogenberg

04 - 3

Doemkes   oet langmistieden - meester Haykens en de Bauldag te Bedum

Siemon   Reker

04 - 3

Onze   gemeente en de nationale Militie in de 19e eeuw

R.   Hoogenberg

04 - 3

Ons olle   meester 1875

Joke   Lutjeboer

04 - 3

Knels   (Kornelis Regnerus Boersema)

Cees   Boersema

04 - 3

Van de   werkgroep Genealogie (Balkema) 1

Activiteitencommissie

05 - 1

Groenewold,   een familie van molenaars

Henderien   Rolden

05 - 1

De   Krimstermolen te Bedum

Lammert   Groenewold

05 - 1

Redger   Michaël Hillenius condemneert in Zuidwolde den 14 junij 1699

R.   Hoogenberg

05 - 1

"Veelzijdig"   huis aan het Boterdiep Oz te Zuidwolde

S.T. de   Groot

05 - 1

Jubileumboek   "Uno Animo"te Zuidwolde

R.   Hoogenberg

05 - 1

Een   kerkenpad te Westerdijkshorn

Fons van   Wanroij

05 - 1

Uit het   gemeentearchief - gemeenteverslagen

M.   Kruijswijk

05 - 1

Van de   werkgroep Genealogie (Balkema) 2

Activiteitencommissie

05 - 2

Bedum en   zijn gemeentewapen

Remi van   Schaïk

05 - 2

Over de   kroon op het gemeentewapen

R.   Hoogenberg

05 - 2

De   Ommelanderkast van de gemeente Bedum

Joke   Lutjeboer

05 - 2

Stad en   Lande: het verhaal achter de kast

Joke   Lutjeboer

05 - 2

Het   Ommelander Huis

 
05 - 2 De   verdeling van de Ommelander Kas: potverteren  

05 - 2

Beschrijving   van de Ommelander kast

 

05 - 2

Uit het   gemeentearchief - het kadaster

M.   Kruijswijk

05 - 2

Uit het   Huizinga-archief - inbraak bij bakker Tillema

R.   Hoogenberg

05 - 2

Fotoarchief   - stoomketel voor dorschmachine

A. van der   Laan

05 - 3

Historische   schets over het ontstaan van de Melkproductenfabriek te Bedum

A.Annema

05 - 3

De   stoomzuivelfabriek van F.L. Bödeker

R.   Hoogenberg

05 - 3

Bedum   wordt Domo-Bedum

R.   Hoogenberg

05 - 3

Kenschets   "Friesland Coberco Dairy Foods"

Wim   Frieling

05 - 3

De   "Zoepenbrijfabriek"in Onderdendam

Joke   Lutjeboer

05 - 3

De   geschiedenis van een verdwenen Bedumer boerderij 1744-1938

O.J.Nienhuis

05 - 3

Uit het   gemeentearchief - bedrijvigheid

M.   Kruijswijk

05 - 3

Fotoarchief   - bezoek CdK Mr. Fock aan de zuivelfabriek in 1963.

A. van der   Laan

06 - 1

De Hoel,   personeelsorgaan van de coöperatieve Fabriek van Melkprodukten te Bedum

R.   Hoogenberg

06 - 1

Het   personeel van de coöperatieve Fabriek van Melkprodukten te Bedum

Henderien   Rolden

06 - 1

de   50-miljoenste van 1962

R.   Hoogenberg

06 - 1

Kaas in   Bedum

R.   Hoogenberg

06 - 1

Van vetbol   tot boterkorrel

Henderien   Rolden

06 - 1

De boten   van "Bedum"

R.   Hoogenberg/Rolden

06 - 1

Van   Zoepenbrijfabriek tot Snertkokerij

Joke   Lutjeboer

06 - 1

Uitvaartvereniging   Bedum 100 jaar

Henk   Wormmeester

06 - 1

Uit het   gemeentearchief - burgerlijk armbestuur

M.   Kruijswijk

06 - 1

Fotoarchief   - excursie raad naar domo

A. van der   Laan

06 - 2

De   "quade bejeegheninge"in de verhouding molenaar en chercher te Bedum   in het begin van de 18e eeuw

R.   Hoogenberg

06 - 2

Een   rondwandeling door Onderdendam aan het begin van de 20e eeuw

Aart   Brakema

06 - 2 Fotoreportage   van 80 jaar coöp.fabriek van melkprodukten.  

06 - 2

De   Ommelander kast en de veemarkt van 1890

Joke   Lutjeboer

06 - 2

Uit het   gemeentearchief - correspondentie

M.   Kruijswijk

06 - 2

Fotoarchief   - pastorie kerk Noordwolde

A. van der   Laan

06 - 3

Biografie   van de oud-Bedumer professor J.A.A. Mekel (1891-1942)

Otto   Nienhuis

06 - 3

Op de   schaats in 1893

Joke   Lutjeboer

06 - 3

Meer over   de Sarrie en de Sarrieshut

R.   Hoogenberg

06 - 3

Uit het   gemeentearchief - scholen en onderwijs

M.   Kruijswijk

06 - 3

Riekele   Prins, de etser van Bedum

Roel   Sanders

06 - 3

Jan en   Betje Kersaan

Tjarko   Houwing

07 - 1

De   boeskoolboer - vergane glorie van Zuidwolde

S.T. de   Groot

07 - 1

Hoe Elske   Jans uit Bedum in 1710 in het tuchthuis terecht kwam

R.   Hoogenberg

07 - 1

Op zoek   naar Alegunda Ilberi 1

Henderien   Rolden

07 - 1

Het   theologengeslacht Ridderbos

Lammert de   Vries

07 - 1

Uit het   gemeentearchief - tekening Walfridus

M.   Kruijswijk

07 - 1

fotoarchief   - de omnibus te Onderdendam

A. van der   Laan

07 - 1

Bedumerschans

 

07 - 2

Boerderijenonderzoek   in de gemeente Bedum 1

Otto   Nienhuis

07 - 2

Uit het   gemeentearchief - militieregisters

M.   Kruijswijk

07 - 2

Een   Bedumer in Parijs:Berend Groeneveld, "le peintre Hollandais"

Anja   Reenders

07 - 2

Henderikus   Oomen, een veldwachter in Onderdendam 1

Joke   Lutjeboer

07 - 2

Op zoek   naar Alegunda Ilberi 2

Henderien   Rolden

07 - 2

Orgel   Noordwolde na jaren afwachten eindelijk in restauratie

Stef   Tuinstra

07 - 3

Kent u ze   nog? Middenstanders die meededen aan de st.-nicolaasactie in 1967

Redactie

07 - 3

Geschiedenis   van de families Scheurholts en Boerma

A. van der   Laan

07 - 3

Henderikus   Oomen, een veldwachter in Onderdendam 2

Joke   Lutjeboer

07 - 3

Boerderijenonderzoek   in de gemeente Bedum 2

Otto   Nienhuis

07 - 3

Uit het   gemeentearchief - boerderijen

M.   Kruijswijk

07 - 3

fotoarchief   - mijnenveger Hr.Ms. Bedum

A. van der   Laan

08 - 1

Juliana 30   april 1909 - 20 maart 2004

 

08 - 1

Jeugdherinneringen   uit het oude Bedum

N.J.A.F.   Boerma

08 - 1

Op zoek   naar Alegunda Ilberi 3

Henderien   Rolden

08 - 1

Van n   aandermans leer is t goud raimen snieden

Kornelis   Boersema

08 - 1

Kende u ze   nog, de middenstanders uit 1967?

 

08 - 1

Uit het   gemeentearchief - CBTB afd. Zuidwolde

M.   Kruijswijk

08 - 1

fotoarchief   - mijnenveger Hr.Ms. Bedum

A. van der   Laan

08 - 2

De   doktersfamilies Scheurholts-Boerma

A. van der   Laan

08 - 2

Hoe een   gevecht tussen Wigbolt van Ewsum en Bartholt Entens op het kerkhof van Bedum   in 1547 een dramatische afloop had.

R.   Hoogenberg

08 - 2

Straatnamen   in Zuidwolde

Roel   Sanders

08 - 2

Uit het   gemeentearchief - inventaris

M.   Kruijswijk

08 - 2

fotoarchief   - Heman Zuidwolde

A. van der   Laan

08 - 3

Enige   opmerkingen over de geschiedenis van de onderwijzersopleiding in Nederland

R.   Hoogenberg

08 - 3

Enkele   aantekeningen betreffende de Normaallessen te Bedum

Markus   Boiten

08 - 3

Korte   biografie van Sweis Ubels

Henk Ubels   Szn

08 - 3

Op zoek   naar Alegunda Ilberi 4

Henderien   Rolden

08 - 3

Hr. Ms.   Bedum

Menzo van   der Wal

08 - 3

Een   schoolreisje naar de "Bedum"

Henderien   Rolden

08 - 3

fotoarchief   - muziekvereniging Concordia

A. van der   Laan

09 - 1

Bevrijdingsherinneringen   van Onderdendammers

Joke   Lutjeboer

09 - 1

Bevrijdingsgedicht   van mevr. C.Hoekstra-Kloosterhuis

Joke   Lutjeboer/Berend Hoekstra

09 - 1

De laatste   dagen voor de bevrijding van Zuidwolde en omstreken

S.T. de   Groot

09 - 1

Canadezen   in Zuidwolde

R.   Hoogenberg

09 - 1

Dagboek   van de bevrijding van Bedum 13 april-12 mei 1945

Jan van   der Laan

09 - 1

Revue   1940-1945-1970

K.P.Brondsema/H.Rolden

09 - 1

fotoarchief   - optocht vlak na de bevrijding

A. van der   Laan

09 - 2

Arnoldus   Alberts, naamgever van de Nollensteeg in Zuidwolde

Roel   Sanders

09 - 2

Erfafscheidingen   uit de periode 1890-1940

Henk Paap

09 - 2

Op zoek   naar Alegunda Ilberi 5

Henderien   Rolden

09 - 2

De   Bedumer, anti-revolutionair orgaan van de vereniging De Bedumer en de   restauratie van het staatsbestel na de bevrijding

R.   Hoogenberg

09 - 2

bevrijding   (ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding)

 

09 - 2

Een   herinnering van een 7-jarige evacué

Wim van   den Brink

09 - 2

fotoarchief   - kap van schoorsteen.

A. van der   Laan

09 - 3

Arjen   Miedema

Theo   Matthijs

09 - 3

Over de   inundatie van de molenpolders op 16 januari 1945 van Noorderhoogebrug tot   Onderwierum

R.   Hoogenberg

09 - 3

De Chr.   Muziekvereniging Juliana van Onderdendam 1929-1999

Joke   Lutjeboer e.a.

09 - 3

Veur ain   stuver (1870)

Kornelis   Boersema

09 - 3

De   spekclub van Bedum en omstreken

Henderien   Rolden

09 - 3

Uit het   gemeentearchief - huiselijk geweld

M.   Kruijswijk

09 - 3

fotoarchief   - steenfabriek van Hopma.

A. van der   Laan

10 - 1

Rond de   voormalige kerk en toren van Onderwierum

Joke   Lutjeboer

10 - 1

De   kerstvloed van 1717 en de gevolgen voor onze gemeente

Rolf   Hoogenberg

10 - 1

De evacués

J.Smit-Oosterhuis

10 - 1

Bevrijding   van Bedum

P.   Kuiper-van Nimwegen

10 - 1

Bevrijding   van het gebied rond de Lageweg

B.   Wienke-de Blécourt

10 - 1

Het geheim

Max Lerk

10 - 1

Uit het   gemeentearchief - Het huis der gemeente

E.J.Haaksma

10 - 1

fotoarchief   - Het blauwhuis

A. van der   Laan

10 - 2

De   liedertafel van Onderdendam

Joke   Lutjeboer

10 - 2

Onafhankelijkheidsfeest   van 1913 in Noordwolde

Henderien   Rolden

10 - 2

De   Vereeniging ter viering van Zomerfeesten te Bedum

Rolf   Hoogenberg

10 - 2

Verlichte   etalages leidden tot lichtweken van Bedum (1)

Henderien   Rolden

10 - 2

Mededelingen   over Menkeweer en Onderwierum

Joke   Lutjeboer

10 . 3

Verlichte   etalages leidden tot lichtweken van Bedum (2)

Henderien   Rolden

10 . 3

Wees slim,   gebruik GLIM' sponsor luchtballon zomerfeest 1926

Henderien   Rolden

10 . 3

Een   voorwerk van het klooster Selwerd _ de geschiedenis van de boerderij   Westerseweg 2

Joke   Lutjeboer

10 . 3

Uit het   gemeentearchief - Telegraafkantoor te Onderdendam?

E.J.Haaksma

10 . 3

fotoarchief   - Schoolstraat

Alko van   der Laan

11 . 1

De   historie van de "Roodeschool" en de legende van "De loden   lijkkisten"

Rolf   Hoogenberg

11 . 1

Een   heilige uit de klei?

Alko van   der Laan/Joke Lutjeboer

11 . 1

Als zij er   niet geweest waren …

Henderien   Rolden

11 . 1

Uit het   fotoarchief - Een paar krasse oudjes

Alko van   der Laan

11 . 1

Ter   herinnering aan mijn schooltje 1942

Sieger de   Groot

11 . 2

Naar   school in Noordwolde - De 101-jarige Klazina Bousema-Bulthuis vertelt

Sieger de   Groot/Henderien Rolden

11 . 2

Oude   schoolfoto's van Noordwolde - uit de collectie

Sieger de   Groot

11 . 2

Een kerel   uit de Oost

Henderien   Rolden

11 . 2

Apostel   Johannes in de Bedumer klei

Joke   Lutjeboer

11 . 2

Het   verdwenen diaconiehuis van Onderwierum

Joke   Lutjeboer

11 . 2

De Bedumer   en de Bedumers

Jan van   der Laan

11 . 2

Het   weekblad "De Bedumer"

Jan van   der Laan

11 . 2

De Bedumer   anno 1907: Rijke Psalmen en een baldadige jeugd

Marcel   Wichgers

11 . 2

Oude   schoolfoto's van Zuidwolde - uit de collectie

Sieger de   Groot

11 . 2

Uit het   fotoarchief - Familie Ekke de Vries uit Beijum

Alko van   der Laan

11 . 3

Op bezoek   in Noordwolde aan het begin van de 20ste   eeuw - herinneringen van de bijna 102-jarige Klazina Bousema-Bulthuis   aan mensen uit haar geboortedorp

Sieger de   Groot/Henderien Rolden

11 . 3

De Bedumer   machinefabriek

Ing. Frits   Mussert

11 . 3

Uit het   fotoarchief - panorama

Alko van   der Laan

11 . 3

Ijspret in   1959 - artikel uit `De Hoel` ,personeelsorgaan van de Coöperatieve Fabriek   van Melkproducten

Redactie

11 . 3

De   "Domo-villa"

Henderien   Rolden

11 . 3

Liplanders   (1865) - verhaal van Kornelis Boersema (1868 - 1953)

Alko van   der Laan

11 . 3

Van   troonrede tot Sint Nicolaas - De Bedumer anno 1907 (2)

Henderien   Rolden

12 . 1

In Bedum   moet een politieke organisatie actief zijn - De gemeente Bedum rond de   April-Meistakingen van 1943

Truus de   Witte

12 . 1

Evacués in   de gemeente Bedum gedurende de Tweede Wereldoorlog: Een verhaal en een   onderzoek

Henderien   Rolden

12 . 1

Christelijke   basisschool "De Regenboog" in Bedum viert 150-jarig bestaan - Een   fotoreportage van feestelijke optochten

Alko van   der Laan

12 . 1

Het   diaconiehuis van Menkeweer

Annemieke   Neuteboom

12 . 1

Rectificaties   op jaargang 11 nummer 3

Redactie

12 . 1

De Bedumer   100 jaar geleden - "Paard schrikte door lichtstraal aan   Noordwolderweg"

Marcel   Wichgers

12 . 1

Uit het   fotoarchief - 75 jaar christelijk onderwijs in Bedum

Alko van   der Laan

12 . 2

Een   eeuwenoude put in een bloemenkas - een interessante vondst

Alko van   der Laan

12 . 2

Een   eeuwenoude put in een bloemenkas - Wiert Berghuis schrijft over de put

Wiert   Berghuis

12 . 2

Ds.   Arnoldus Werumeus Buning (1794-1856)

Elle Bosma

12 . 2

Een   reisverslag uit 1865

Henderien   Rolden

12 . 2

Aantekening   over de reis van Noordwolde naar het Zevengebergte aan den Rijn, tien uur   boven Keulen, gedaan door E. Westerhoff, J. Woldring en E. Mensema, begonnen   den 3 junij 1865

Ellert   Mensema

12 . 2

Rieks   Mekkes

Henderien   Rolden

12 . 2

Gemaintewerker

Jan de   Jong

12 . 2

De Bedumer   100 jaar geleden - 't Is kras: middeleeuwse toestanden in 1908

Marcel   Wichgers

12 . 2

Uit het   fotoarchief - luchtfoto van Trailerbouw Vogelzang

Alko van   der Laan

12 . 3

Ds.   Arnoldus Werumeus Buning (1794-1856) - dl.2 : Ds. Arnoldus Werumeus Buning   als predikant

Elle Bosma

12 . 3

Aantekening   over de reis van Noordwolde naar het Zevengebergte aan den Rijn, tien uur   boven Keulen, gedaan door E. Westerhoff, J. Woldring en E. Mensema, begonnen   den 3 junij 1865 (dl.2)

Ellert   Mensema/Jan Woldring

12 . 3

Aanvullingen   op eerder verschenen artikelen

Redactie

12 . 3

De   gereformeerde kerk van Zuidwolde, 100 jaar en nog steeds tijdloos

Henderien   Rolden/Sieger de Groot

12 . 3

Putvondsten   - opgediept uit de put

Gert Jan   Visser

12 . 3

Uit het   fotoarchief

Alko van   der Laan

13 . 1

Roerige   jaren - Albert Gerard Luiks, gereformeerd predikant in Zuidwolde van 1942 tot   1946

Riana   Luiks - Kramer

13 . 1

Franciscus   Hermanus Bachg en de Walfridusschilderingen in Bedum

Roel   Sanders

13 . 1

Zeuven   jonges in sloot - n hommage aan mien dappere Opoe, in dij doagen

Anne   Hoogebrug

13 . 1

Kruis en   spade - Oud Bedumer Jan Pieter van Dijken uit de verbondenheid met zijn   geboortedorp in het logo van zijn kwekerij in Klazienaveen

Jan   Zwerver sr.

13 . 1

Lakenlood

Harjo   Buikema

13 . 1

Uit het   fotoarchief - Boterdiep bij Noorderhoogebrug

Alko van   der Laan

13 . 2

In   memoriam Aart Brakema

Henderien   Rolden

13 . 2

Menkeweer   - geschiedschrijving van een klein kerkdorp op een wierde

Henderien   Rolden

13 . 2

Martje   Maat (1915 - 2006)

Riana   Luiks - Kramer

13 . 2

Waterput   met "gewijde inhoud" opgegraven in Bedum

Gert Jan   Visser

13 . 2

Evacués   uit Doornenburg in Onderdendam

Jan Stol   Dzn.

13 . 2

Noorderhoogebrug

Anne   Hoogebrug

13 . 2

Uit het   fotoarchief

Alko van   der Laan

13 . 3

In   memoriam Eltjo Haaksma, archivaris van de gemeente Bedum

Henderien   Rolden

13 . 3

Pieter   Egbertus Homan, rijksonderwijzer hoefsmeden in Bedum

Henderien   Rolden

13 . 3

Ep Homans   hamerslag en heilwens voor de AVRO microfoon

Henderien   Rolden

13 . 3

Veearts   Venema uit Bedum, een begrip in het Noorden

Henderien   Rolden

13 . 3

Verzindsels   en vragen rond de middeleeuwse kerk van Zuidwolde

Roel   Sanders

13 . 3

Bodemvondsten   in schuur aan Boterdiep ZZ 8

Wiert   Berghuis/Alko van der Laan

13 . 3

aanvulling   en herstel van het begrip "Corneput" te Bedum

Gert Jan   Visser

13 . 3

Uit het   fotoarchief - de dames Liewes met hun paard Marianne

Alko van   der Laan

14 . 1

Het huis   van brandmeester van steenfabriek "Woellust"

Henderien   Rolden

14 . 1

Geschiedenis   van het onbekende borgje Coendershof en de andere Hillebrandes-boerderijen te  Noordwolde

Richard   Paping/Otto Nienhuis/Ton Bosch

14 . 1

De   gemeenteraadsverkiezingen van 1883 en 1978

Henderien   Rolden

14 . 1

Hindrik   Haan Hzn. (1925-2009)

Henderien   Rolden

14 . 1

Proefschrift   van Truus de Witte een indrukwekkend boek

Henderien   Rolden

14 . 1

Uit het   fotoarchief

Alko van   der Laan

14 . 2

Over   Kornelis ter Laan (1871-1963) - naar aanleiding van een gesprek met Tiny   Wayer-ter Laan over haar oud oom

Henderien   Rolden

14 . 2

De   teloorgang van een levenswerk - De geschiedenis van de Groninger Encyclopedie   van Kornelis ter Laan

Stip ter   Laan

14 . 2

De Franse   japon van Aafke Schultinga

Tiny   Barkema-Oudman

14 . 2

Bewoners   van Schultinga door de eeuwen heen

Tiny   Barkema-Oudman

14 . 2

Zo as t   was voor Bouk Dijkema-Keuning - herinneringen van een Bedumse

Dinie   Wiersema-Veen

14 . 2

Uit het   fotoarchief - Zuurkool en een brief van Nieboer

Alko van   der Laan

14 . 3

Vrouw   Vledder - Catharina Vledder-Bolhuis 21 juli 1905 - 9 december 2000

Anne   Hoogebrug

14 . 3

De   plaatjes van vrouw Vledder - bladeren in het fotoboek van Catharina   Vledder-Bolhuis

Redactie

14 . 3

De   landbouwwerktuigenfabriek van G.H. Kuiper en Zonen

Henderien   Rolden

14 . 3

De   geheimen van de Kuiper knop- of bollenbreker

Gerrit   Herrema

14 . 3

Jacob   Kauw, postbesteller 1e klas in Bedum en De postkantoren van Bedum

Henderien   Rolden

14 . 3

De Bedumer   100 jaar geleden - Vierde kwartaal 1910

Henderien   Rolden

14 . 3

Uit het   fotoarchief - Het gemeentebestuur van Bedum omstreeks 1917

Alko van   der Laan

15 . 1

Genieten   van 'Zilver in Groningen"- over dev tentoonstelling in het Groninger   Museum

drs. Egge   Knol

15 . 1

Het   zilveren avondmaalsgerei van de hervormde gemeete van Bedum en   Westerdijkshorn

ds.   J.Jeltema

15 . 1

Op zoek   naar het verleden - Geert Wiegman oorlogsvrijwilliger bij het Gronings   bataljon

Teade en   Aafien Smedes

15 . 1

De   plaatjes van vrouw Vledder (2)- bladeren in het fotoboek van Catharina   Vledder-Bolhuis (1905-2000)

Redactie

15 . 1

De Bedumer   100 jaar geleden - Eeerste kwartaal 1911

Henderien   Rolden

15 . 1

Uit het   fotoarchief - De kleuterklas van juf Ali Kroeske in 1963

Alko van   der Laan

15 . 1

Rectificaties   , aanvullingen en mededelingen

Redactie

15 . 2

Bedumse   klei geeft vroegmiddeleeuwse munten prijs - een zilveren sceatta en een   gouden Dorestat

Henderien   Rolden

15 . 2

LTC Bedum   100 jaar geleden opgericht - Het eerste jaarverslag

Henderien   Rolden

15 . 2

Zo as t   was voor Lien Kruijer-de Vries - Herinneringen van een inwoner van Noordwolde

Dinie   Wiersema-Veen

15 . 2

De Bedumer   100 jaar geleden - Nieuwe spelling is als een nieuwe hoed: het went/Weerlicht   zet scheve toren in lichte laaie

Henderien   Rolden

15 . 2

Uit het   fotoarchief - 1836 Gereformeerde kerk - Protestantse gemeente Bedum 2011

Alko van   der Laan

15 . 3

Zuidwolde   als examenonderwerp - Een kweekschoolwerkstuk uit 1965

Margien   Oomkens/Henderien Rolden

15 . 3

Juf   Kroeske en haar kinderen - Kleuterjuf in Zuidwolde van 1955 tot 1964

Sieger de   Groot/Henderien Rolden

15 . 3

Steenfabriek   'De Haver' - Herman Georg Schöningh

Alko van   der Laan/Henderien Rolden

15 . 3

De Bedumer   100 jaar gelden - diverse artikelen

Henderien   Rolden

15 . 3

Uit het   fotoarchief - Café Wiersema in Onderdendam

Alko van   der Laan

16 . 1

Thalia:   Ons leven is leeren - Bedumer rederijkerskamer 110 jaar

Henderien   Rolden

16 . 1

Bruins   Beschuit Bedum - De drie B,s: een begrip in het Noorden

Henderien   Rolden

16 . 1

Herman   Formsma - aanvulling op Hindrik Haan Hzn.(1925-2009) jaargang 14 . 1

Henderien   Rolden

16 . 1

De Bedumer   van 1937 tot 1940 - begin 1937

Henderien   Rolden

16 . 1

Uit het   fotoarchief - De houtzaagmolen van Sietsema en de watermolen van de   Moeshorner en Uilennestermolenolder

Alko van   der Laan

16 . 1

Naar   aanleiding van - Juf Kroeske en haar kinderen jaargang 15 . 3

Alko van   der Laan/Sieger de Groot

16 . 2

Gerrit van   der Werf (1915-1945) - Een dapper en gelovig mens

Henderien   Rolden

16 . 2

De Bedumer   100 jaar geleden - De "onzinkbare" vergaan

Henderien   Rolden

16 . 2

Herinneringen aan Bedum - Gedicht van de "zeun van Meester Smid" nader verklaard

Alko van der Laan/Henderien Rolden

16 . 2

Zo as t   was voor… - Martje Postmus - van Dijken

Dinie   Wiersema-Veen

16 . 2

Uit het   fotoarchief - Lageweg 14

Alko van  der Laan

16 . 3

Ellerhuizen

Alko van  der Laan

16 . 3

De Bedumer   100 jaar geleden

Henderien   Rolden

16 . 3

Wie ben je   als niemand kijkt: Jan van der Kooi - een begenadigd schilder en tekenaar

Henderien  Rolden

17 . 1 

Luidklokken van Zuidwolde 

Roel Sanders 

17 . 1 

De Bedumer   100 jaar geleden

Henderien Rolden

17 . 1 

Inhuldiging Beatrix 

Alko van der Laan 

17 . 1 

Oorlogsverhalen van Albert van der Ploeg 

Piet van der Ploeg 

17 . 1 

Rectificatie en opmerkingen 

 

17 . 1 

Oproep 

 

17 . 2

  • 75 Jaar Plaatselijk Belang Noordwolde

Sieger de Groot en Henk Reysoo

17 . 2

De Bedumer 100 jaar geleden

Henderien Rolden

17 . 2

Zo as t was voor .... Tine Homan. Herinneringen van de wijkverpleegster uit Bedum

Dinie Wiersema-Veen

17 . 2 Uit het fotoarchief. "De Weem van Bedum".  Alko van der Laan
17 . 3 De tragische dood van drie hoorcommissieleden  Henderien Rolden
17 . 3 Tine Homan ook actief in de Bedumer politiek reactie H. te Velde
17 . 3 Zij waren joods en mochten niet bestaan. Het verhaal van Jozef en Regina Meijer-Cohen Han Meijer
17 . 3 Uit het fotoarchief: De Weem van Bedum (deel 2) Alko van der Laan
17 . 3 Oproep van de redactie  
17 . 3 Vooruitblik Zo as t was, april 2014  
18 . 1 Drie zusjes uit Bedum  Harry Hosman
18 . 1 Zo as t was en is voor een vrouw van een brandweerman Dinie Wiersema-Veen
18 . 1 "Stolpersteine": Het verhaal achter de namen. Liefke Knol
18 . 2 Zo as t was voor rietdekker Johannes Heres Dinie Wiersema-Veen 
18 . 2  Aandacht voor razziaslachtoffers: het verhaal     van Willem Tamminga De redactie
18 . 2 De Bedumer 100 jaar geleden Henderien Rolden
18 . 2 Het Regthuis in Onderdendam De redactie
18 . 2 Uit het fotoarchief: Jeugdvereniging van de Vrijgemaakte Kerk van Zuidwolde Sieger de Groot
18 . 3 Heman Zuidwolde 100 jaar De redactie
18 . 3 Raadsels rond Bedum Jan van den Broek
18 . 3 De Schuilplaats van mijn vader Ruud Vreeman
18 . 3 De Bedumer 100 jaar geleden Henderien Rolden
18 . 3 Redactie oproep Zo as t was 17.3 De redactie
18 . 3 Predikanten van de Gereformeerde Kerk Onderdendam Ruurd Visser
19 . 1 Zo as t was Tiny Waijer-Ter Laan en Harm Plas  Dinie Wiersema-Veen en Sieger de Groot
19 . 1 Bevrijdingsgedicht van Mevr. C. Hoekstra-Kloosterhuis  
19 . 1 Het verhaal van de doorgeknipte foto Jan Mulder
19 . 1 De troepenbewegingen 1939-1945 in de gemeente Bedum Alko van der Laan
19 . 1 Bevrijdingsherinneringen van: Jan Mekkes Onderdendam, Jan de Boer Groningen, F. Bulthuis Bedum, H. Schuur Zuidwolde (Gedicht), H. van Stedum Bedum (Gedicht), K.H. Streurman Bedum,teye Frans Staal en anderen  
19 . 1 Onderdoekers  Jan Bos
19 . 1 Veeno Alko van der Laan
19 . 1 In de klauw der Grüne Polizei Piet Postmus
19 . 1 Luchtgevechten boven Groningen en Friesland
en een Duits toestel bij Onderwierum
Chris Scholtens
19 . 1 Uit het fotoarchief: De voetbalwedstrijd Alko van der Laan
19 . 2  Eureka - Piet Steenhuis vertelt (deel 1) Sieger de   Groot/Henderien Rolden
19 . 2 Rectificatie  
19 . 2 Simon Johannes Wijk  1881 - 1957 Jan Mulder
19 . 2 Boerderijenboek Bedum, een tussenstand Otto Nienhuis en Ton Bosch
19 . 2 100 jaar gereformeerde kerl Onderdendam Ruurd Visser
19 . 2 Uit het fotoarchief: Een wroetende mol en andere dieren die dingen doen René Dings en Alko v.d. Laan
19 . 3 Eureka - Piet Steenhuis vertelt (deel2) Henderien Rolden en Sieger de Groot 
19 . 3 Schoorsteenpijp Eureka Henderien Rolden
19 . 3 In herinnering: Dirk Pieter van Dis  
19 . 3 Slechts een half jaar in Onderdendam: ds. Adriaan van der Hoeve Derk Jansen
19 . 3 Zo as t was voor: Henk Ubels en Grietha Ubels-Sietsema Dinie Wiersema-veen
19 . 3 Uit het fotoarchief: Een deel van het dorp bedum rond 1900 Alko van der Laan
20 . 1 Spannende laatste oorlogsdagen in Bedum  Willy Blaak-berg en Harry Berg
20 . 1 Geestig Derk Jansen
20 . 1 Na 71 jaar terug op de basis Walter Hoekstra
20 . 1 Onderdendam: Een levende historie in de Ommelanden (deel1) Arjen Stientra
20 . 1 Piet de Blécourt Henderien Rolden en Sieger de Groot
20 . 1 Uit het fotoarchief: Een os als trekdier op een vlasfabriek Alko van der Laan
20 . 2 Zo ass t was voor: Annie de Jonge-Haakman Dinie Wiersema-Veen
20 . 2 Onderdendam: Een levende historie in de Ommelanden (deel2) Arjan Stienstra
20 . 2 Uit het fotoarchief:Lichtmatroos Anne de Graaf uit Onderdendam Alko van der Laan
20 . 2 Stolpersteine: "Het verhaal"achter de naam (2)  
20 . 3 Portretten van de laaste roomse jonkers op Folkerda onder Bedum Richard Paping en Otto Nienhuis
20 . 3 Onderdendam: Een levende historie in de Ommelanden (deel3) Arjan Stienstra
20 . 3 Herinneringen aan mijn onderduikperiode in Bedum, november 1944 Jouwktje Jalink-Slot
20 . 3 "Noordwolde was mijn mooiste tijd" Henderien Rolden en Sieger de Groot
20 . 3 Uit het fotoarchief: Christelijke ULO Bedum Alko van der Laan