Nieuwsbrief HVgB

Wanneer u de foto's van de Historische Vereniging gemeente Bedum wilt zien kunt u via het knopje Links gaan naar hvgb.Beeldbankgroningen.nl. Hier komen alle foto's van onze vereniging  te staan.

Historische Vereniging gemeente Bedum
Secretariaat: Pinksterbloem 8, 9781 VT Bedum, tel. 050-3011095

 
 
NIEUWSBRIEF 2017-01
 
Bedum, april 2017
 
 
Geachte leden,
 
Hierbij ontvangt u de nieuwste uitgave van ons tijdschrift Zo ast was, jaargang 21 nr. 1.

Het bestuur brengt verder het volgende onder uw aandacht:

Activiteiten:
Op 4 augustus 2017 zullen de laatste 11 Stolpersteine in de gemeente Bedum worden gelegd.
De namen van de personen voor wie een steen zal worden gelegd zijn de volgende: Wiebe Adema, Siemen Huizinga,
Hendrik Kluiter, Klaas Laninga, Jans Medema, Kornelis Roeters, Martinus Schaaphok, Jacob Schuurman,
Jille Stevens Siertsema, Jan Tempel en Nikolaas J. Witsenboer. De route en de tijdsplanning zullen t.z.t.
op onze website worden gepubliceerd.
 
Aanwinsten:
Hilbert Schraal                                    :Tegel uitgegeven bij het 125 jarig bestaan van de CBS Regenboogschool Bedum.
Jan Wevers, Bedum                            :Archief van de Vrouwenraad 1954-2001
Geref. Kerk Onderdendam               :Boek 100 jaar Gereformeerde kerk Onderdendam 1914 - 2014
H. de Vries, Klijndijk                         :Schrift met aantekeningen familiegeschiedenis en historie Beijum
Okke Amsing, Oude Dijk Bedum   :Diverse bidprentjes
P. Dekker, Bedum                              :Diverse krantenknipsels
Harm Jan Zuidema, Bedum             :Drie zilveren eetlepels van de dames Klugkist van de textielwinkel in de
                                                               Grotestraat 
Annie Wieringa, Bedum                   :Schilderij van pand Grotestraat 13, bewoond door de dames Oosterhoff,
                                                               Bedum schilder onbekend
Aangekocht                                         :De Atlas van Beckeringh, het Groninger landschap in de 18e eeuw
Wim Durenkamp                               :Diverse houten kapstokken van H. Beekman Grotestraat,
                                                               Rozema Plantsoenstraat
Janet Wesseldijk, Bedum                  :Lepeltje van Muziekvereniging Concordia
Mevr. A.B. Luiks-Kramer, Utrecht : 5 merklappen en andere borduurwerken afkomstig van Martje Maat
 
Met vriendelijke groet,
 
Wilna Eggens, secretaris