Nieuwsbrief HVgB

Wanneer u de foto's van de Historische Vereniging gemeente Bedum wilt zien kunt u via het knopje Links gaan naar hvgb.Beeldbankgroningen.nl. Hier komen alle foto's van onze vereniging  te staan.

Historische Vereniging gemeente Bedum
Secretariaat: Pinksterbloem 8, 9781 VT Bedum, tel. 050-3011095

 
Betreft: Tijdschrift Zo as t was
 
Bedum, december 2017
 
Geachte leden,
 
Hierbij ontvangt u de nieuwste uitgave van ons tijdschrift Zo ast was, jaargang 21 nr. 2 én 3, een dubbele uitgave dus. Onlangs hebben we via e-mail en op onze website aangegeven dat er door omstandigheden vertraging was opgetreden waardoor ons tijdschrift in september niet kon verschijnen. Vandaar dat u nu een dubbele uitgave ontvangt.
Als uw e-mailadres niet bij ons bekend is heeft dit bericht u misschien niet bereikt. Dit spijt ons en we verzoeken u dan ook, indien u een e-mailadres hebt, dit aan ons door te geven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Via e-mail verspreiden we regelmatig actuele informatie over relevante tentoonstellingen, exposities, lezingen of andere zaken die door de HVgB of andere instellingen worden georganiseerd.
 
Het bestuur brengt verder het volgende onder uw aandacht:
Activiteiten:
Op 17 jan. 2018 zal door dhr. Ben Westerink een lezing worden gegeven met als titel “Waarom hebben we eigenlijk dijken?“. De lezing zal plaatsvinden in dorpshuis Zijlvesterhoek, Achterweg 1 te Onderdendam. Aanvang 20.00 uur. Meer details worden t.z.t. gepubliceerd in de plaatselijke pers.
 
Lidmaatschap:
Diverse leden betalen hun lidmaatschap via een acceptgiro. Om uzelf en ons moeite en geld te besparen is het handiger via automatische incasso te betalen. Hiermee bespaart u € 1,50. Overigens verdwijnt de acceptgiro in 2019 uit het betalingsverkeer.
U kunt een machtiging afgeven door op onze site www.zoastwas.nl “aanmelden als lid” (boven aan) aan te klikken en het machtigingsformulier in te vullen en te verzenden of een briefje of mailtje naar het secretariaat te zenden. De gegevens vindt u onderaan deze brief.
 
Wetenswaardigheden:
Het zal u bekend zijn dat er de afgelopen jaren meerdere keren een aantal Stolpersteine zijn geplaatst binnen onze gemeente. De foto’s die bij deze gelegenheden zijn gemaakt zijn gepubliceerd op onze website, onder de knop foto’s HVgB. Hier treft u ook afbeeldingen aan van de portretten van de oorlogsslachtoffers. Indien gewenst kunt u een afdruk van de foto’s en/of de portretten bij de vereniging bestellen.

Rectificatie:

Zo as t was jrg. 20, nr. 3 (2016). In het artikel van mw. J. Jalink-Slot is onder de foto van de fam. Zuidema op pag. 21 een foutieve datum vermeld. Het moet zijn juli 1943 i.p.v. juli 1934.      
    
Aanwinsten:
Fam. Velthuis, Kampen : Een houten bord afkomstig van smederij Velthuis aan de Grotestraat te Bedum
met de tekst:  'Wij hebben door Gods milden zegen met vlijt deez' ijzersmederij tot dienst van mensch en paard verkregen,zijn hulpe zij ons verder bij’
Berd van der Scheer, Bedum: Groot aantal foto's van de gemeente Bedum
Aangekocht CD: Orgeldemonstratie en concert op het orgel van de Goede Herderkerk Bedum door Sietze de Vries
Aangekocht CD: Orgelconcert door Jan Weessies op het orgel van de Goede Herderkerk te Bedum
H.F. Tuin-van Kampen, Bedum: Een doos met oude spullen van een Indiëganger zoals div. (militaire) diploma's en getuigschriften,
een medaille/ereteken voor orde en vrede, enkele insignes/speldjes en persoonlijke eigendommen
Max Nienhuis, Bedum: Diverse winkelartikelen en diploma's
Douwe Alserda, Bedum: Naambord Trico Smid Plantsoenstraat 2
Piet Lanting, Bedum: Diverse artikelen van Handelsvereniging Bedum
Jan Groenwold, Bedum Ingelijste foto van Boterdiep ZZ te Bedum
J.R.Visker, Beuningen: Diverse bidprentjes en foto’s
John Doornbos, Appingedam:  Diverse speldjes uit Bedum
Jelly Poelman - Nanninga Poelman Boterdiep WZ 9,: kruidenierswinkel
J. Smit, Hist. Ver. Middelstum: Drie nota's van P. Grasdijk, borstelmakerij Schoolstraat Bedum
Jans Hoeksema-Oskam: Baksteen van de steenfabriek van de Nijverheid met inscriptie o.a. 1924. Film van DIO,
knip portemonnee, gedenktegel DIO 50 jaren en diverse documenten
H. de Vries, Klijndijk: Doodshemden (van boerderij Mensema, Noordwolde)
Annie Wieringa, Bedum (rectificatie) Schilderij van pand Grotestraat 13, bewoond door de dames Oosterhoff, Bedum; schilder wijlen dhr. Dijkema, 2e Dwarsstraat, Bedum

Namens de redactiecommissie, de activiteitencommissie en het bestuur wens ik u veel leesplezier en natuurlijk prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2018.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Wilna Eggens, secretaris