Nieuwsbrief HVgB

Wanneer u de foto's van de Historische Vereniging gemeente Bedum wilt zien kunt u via het knopje Links gaan naar hvgb.Beeldbankgroningen.nl. Hier komen alle foto's van onze vereniging  te staan.

Historische Vereniging gemeente Bedum
Secretariaat: Pinksterbloem 8, 9781 VT Bedum, tel. 050-3011095

 

Bedum: juli 2018

 

 Geachte leden,
 
Het zal u vermoedelijk niet zijn ontgaan dat de zuivelfabriek van FrieslandCampina (DOMO) in Bedum plannen heeft om de fabriek drastisch uit te breiden. Vooropgesteld dat wij geen bezwaar hebben tegen uitbreiding van de fabriek, hebben wij wel ernstige bedenkingen bij de manier waarop men dit van plan is.
 
In verband met genoemde plannen heeft de gemeente op 7 juni j.l. een “Voorontwerp bestemmingsplan Zuivelpark Bedum met milieueffectrapportage en beeldkwaliteitplan” ter inzage gelegd (zie bijl. 1 en de volgende link: https://www.bedum.nl/loket/ter_inzage). Aangezien wij het niet eens zijn met de plannen zullen wij als vereniging een zgn. zienswijze indienen bij het college van B&W van onze gemeente.
 
Omdat veel van onze leden elders woonachtig zijn en wellicht de plannen van de “DOMO” niet hebben kunnen volgen, zal ik een korte uitleg geven. De “DOMO” heeft het voornemen een nieuwe fabriek te bouwen voor de productie  van melkpoeder. De fabriek zal een flinke afmeting krijgen (100 x 250 m) en niet te vergeten twee 50 meter! hoge poedertorens van elk 25 meter breed. Het is de bedoeling deze fabriek ten oosten van het bestaande fabrieksterrein te bouwen, dus op de huidige loop van het Boterdiep, waarbij de zichtlijn vanuit Onderdendam naar Bedum zal worden geblokkeerd door de twee hoge poedertorens. Dit betekent dat vanuit Onderdendam de monumentale Walfriduskerk niet meer zichtbaar zal zijn. Om e.e.a. te realiseren zal het Boterdiep inclusief de ernaast gelegen weg een flink stuk worden omgelegd in oostelijke richting, dus richting Ter Laan. De poedertorens zullen vanaf grote afstand zichtbaar zijn. Het weidse landschap zal hierdoor worden aangetast.
 
U begrijpt dat wij vanuit cultuurhistorisch oogpunt niet kunnen accepteren dat de eeuwenoude waterloop van het Boterdiep gewijzigd zal worden en de prachtige zichtlijn vanuit Onderdendam zal verdwijnen. Met het indienen van onze zienswijze bij de gemeente hopen we de gemeenteraad en de fabriek op andere gedachten te brengen. Mocht u het met ons eens zijn dan staat het u vrij een eigen zienswijze in te dienen bij de gemeente. U hebt hiervoor de tijd t/m 18 juli 2018.
 
Onlangs is door een aantal personen en instanties een stichting opgericht, genaamd Stichting Behoud Boterdiep, om gezamenlijk te protesteren tegen bovenstaande plannen van de DOMO. De HVgB heeft haar steun betuigd aan de stichting (zie bijl. 2). We hebben het idee dat er alternatieve mogelijkheden zijn voor de uitbreiding. Mocht u uw steun willen betuigen, de stichting heeft een eigen mailadres waar u uw steunbetuiging naartoe kunt mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De stichting heeft ook een facebookpagina (https://www.facebook.com/BehoudBoterdiep).  Zie ook onderstaande bijgevoegde informatie.
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bijgevoegde informatie:
 
 

Met vriendelijke groet,
 
Wilna Eggens, secretaris HVgB
 
Bedum, april 2018 
    
Geachte leden,
Hierbij ontvangt u de nieuwste uitgave van ons tijdschrift Zo ast was, jaargang 22 nr. 1.
Het bestuur brengt verder het volgende onder uw aandacht:
Op woensdag 25 april a.s. wordt het Project Stolpersteine gemeente Bedum afgesloten met de plaatsing van de laatste twee gedenktekens, voor de oorlogsslachtoffers Wiebe Adema en Jan Tempel.
De gedenktekens voor de oorlogsslachtoffers worden geplaatst nabij de Maranathakerk (Adema) en aan de Groningerweg nabij tankstation ’t Olierijck (Tempel), in aanwezigheid van nabestaanden en locoburgemeester Menne van Dijk.
Het betreft hier geen officiële Stolpersteine, maar eigen ontwerpen van de werkgroep Stolpersteine gemeente Bedum. Militairen worden volgens Demnig, de bedenker van de Stolpersteine, geëerd doordat hun namen op het oorlogsmonument staan vermeld.
Naast de plaatsing van gedenktekens voor genoemde oorlogsslachtoffers wordt in Zuidwolde een plaquette onthult, die aan de muur van Moeke Vaatstra zal worden bevestigd. Genoemde plaquette herinnert aan de Razzia, die in Zuidwolde heeft plaatsgevonden op 25 april 1944 en waarbij vier van de Razziaslachtoffers onmiddellijk zijn doodgeschoten.
De plaquette zal worden onthuld door burgemeester Erica van Lente, daarbij geassisteerd door de heer Gerhardus Dijkinga, het enige nog in leven zijnde Razziaslachtoffer uit Zuidwolde.
Woensdag 25 april 2018 staat voornamelijk in het teken van de herdenking van de Razzia in de gemeente Bedum. In de middaguren worden naast de onthulling van de plaquette in Zuidwolde ook de slachtoffers in die plaats (om 17.15 uur) en Bedum (om 16.15 uur) herdacht.
Daarnaast geven Maarten Peters en Margriet Eshuijs voorstellingen in de Maranathakerk (Grotestraat 33, Bedum), onder de titel Bevroren tranen. Deze voorstellingen, bestemd voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Bedum (15.00-16.00 uur) en de inwoners van de gemeente (19.30-20.30 uur), zijn gratis toegankelijk.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Werkgroep Stolpersteine gemeente Bedum:
Jaap Heres (tel. 06-43533462)

Een beschrijving van de voorstelling Bevroren tranen treft u hieronder aan. Het volledige programma
van de afsluiting van het Stolpersteine project kunt u vinden op de website van de HVgB (www.zoastwas.nl) onder “agenda”. De start van het programma zal zijn om 10.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Bedum.

Met vriendelijke groet,
Wilna Eggens, secretaris
********