De familie Balkema (Warffum-Bedum)

Werkgroep Genealogie Historische Vereniging gemeente Bedum 

 


 

 Gezinnen van Kornelis Balkema en Roelof Stuurwold
familie Balkema/Stuurwold

Inleiding
Deze publicatie is het resultaat van een onderzoek in verschillende archieven, zoals het Rijksarchief te Groningen, het Gemeentearchief te Bedum en het Kadaster te Groningen. Aangevuld met gegevens van diverse personen.Ons doel is om u een inzicht te geven wat u zoal met genealogische gegevens kunt doen. Met de gegevens van het kadaster en de gegevens uit de boerderijenboeken krijg je een beeld van de bezittingen. De foto’s zijn daarbij een welkome aanvulling. Wij zijn ons er van bewust dat deze publicatie niet volledig is. In tal van opzichten moest het onderzoek worden beperkt, vooral qua tijd. Dit is de familiegeschiedenis van Klaas Jans en Anje Thomas, afkomstig uit Warffum. In de eerste geschriften vinden we ze onder de naam Balk, later, omstreeks 1773, komen ze voor als Balkema. Is het toevallig dat men bepaalde Balkema’s in Bedum nog “ Balk” noemen? Bij de volkstelling in 1947 komt de naam Balkema in 33 gemeenten 276 keer voor. De naam Balk in 23 gemeenten 151 keer. Wij hopen dat u met veel genoegen deze pagina zult lezen, Veel dank zijn we verschuldigd aan alle mensen die ons informatie hebben verstrekt.            

naar index


 

Generatie I

I Klaas Jans.

Klaas was gehuwd met Anje Thomas.

Klaas en Anje hebben samen een kind:

 

1 Jannes Klaassen Balk is gedoopt 25 augustus 1743 te Warffum, zie II.

Generatie II

II Jannes Klaassen Balk, zoon van Klaas Jans en Anje Thomas, is gedoopt 25 augustus 1743 te Warffum, is overleden 3 juli 1814 aldaar, Dagloner, wonende aldaar. Jannes werd 70 jaar.

Jannes trouwt (kerk) 8 april 1770 te Warffum op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Stijntje Tjarks, dochter van Tjark Jans en Anje Klasen. Stijntje is gedoopt 19 november 1747 te Warffum, is overleden 2 april 1817 aldaar. Stijntje werd 69 jaar.

Jannes en Stijntje hebben samen 6 kinderen:

 

1 Klaas Jannes Balk is gedoopt 4 november 1770 te Warffum, is overleden 4 maart 1806 te Westerdijkshorn. Klaas werd 35 jaar.

De 4 Maart is aangegeven door Jan Maring het lijk t-family: Book Antiqua; font-size: x-large;" face="Book Antiqua" color="#0000ff" size="5">Inleiding
Deze publicatie is het resultaat van een onderzoek in verschillende archieven, zoals het Rijksarchief te Groningen, het Gemeentearchief te Bedum en het Kadaster te Groningen. Aangevuld met gegevens van diverse personen.Ons doel is om u een inzicht te geven wat u zoal met genealogische gegevens kunt doen. Met de gegevens van het kadaster en de gegevens uit de boerderijenboeken krijg je een beeld van de bezittingen. De foto’s zijn daarbij een welkome aanvulling. Wij zijn ons er van bewust dat deze publicatie niet volledig is. In tal van opzichten moest het onderzoek worden beperkt, vooral qua tijd. Dit is de familiegeschiedenis van Klaas Jans en Anje Thomas, afkomstig uit Warffum. In de eerste geschriften vinden we ze onder de naam Balk, later, omstreeks 1773, komen ze voor als Balkema. Is het toevallig dat men bepaalde Balkema’s in Bedum nog “ Balk” noemen? Bij de volkstelling in 1947 komt de naam Balkema in 33 gemeenten 276 keer voor. De naam Balk in 23 gemeenten 151 keer. Wij hopen dat u met veel genoegen deze pagina zult lezen, Veel dank zijn we verschuldigd aan alle mensen die ons informatie hebben verstrekt.            

naar index


 

Generatie I

I Klaas Jans.

Klaas was gehuwd met Anje Thomas.

Klaas en Anje hebben samen een kind:

 

1 Jannes Klaassen Balk is gedoopt 25 augustus 1743 te Warffum, zie II.

Generatie II

II Jannes Klaassen Balk, zoon van Klaas Jans en Anje Thomas, is gedoopt 25 augustus 1743 te Warffum, is overleden 3 juli 1814 aldaar, Dagloner, wonende aldaar. Jannes werd 70 jaar.

Jannes trouwt (kerk) 8 april 1770 te Warffum op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Stijntje Tjarks, dochter van Tjark Jans en Anje Klasen. Stijntje is gedoopt 19 november 1747 te Warffum, is overleden 2 april 1817 aldaar. Stijntje werd 69 jaar.

Jannes en Stijntje hebben samen 6 kinderen:

 

1 Klaas Jannes Balk is gedoopt 4 november 1770 te Warffum, is overleden 4 maart 1806 te Westerdijkshorn. Klaas werd 35 jaar.

De 4 Maart is aangegeven door Jan Maring het lijk van Klaas Jannes de zoon van Jannes Klaassen en Stientje Tjarks, woonachtig te Westerdijkshorn oud zijnde 36 jaren, overleden den 4 Maart 1806 zijnde ongehuwd geweest.
(DBT Westerdijkshorn).

2 Anje Jannes Balkema is gedoopt 25 april 1773 te Warffum.

 

3 Tjark Jannes Balkema is gedoopt 1 maart 1776 te Warffum, zie III-A.

 

4 Trijntje Jannes Balkema is gedoopt 18 januari 1778.

 

5 Cornellijs Jannes Balkema is geboren 16 januari 1780 te Warffum, is gedoopt 23 januari 1780 aldaar, zie III-B.

 

6 Meisse Jannes Balkema is gedoopt 10 november 1782 te Warffum, zie III-C.

Generatie III

III-A Tjark Jannes Balkema, zoon van Jannes Klaassen Balk en Stijntje Tjarks, is gedoopt 1 maart 1776 te Warffum, is overleden 4 november 1846 te Den Andel, Dagloner. Tjark werd 70 jaar.

Op 16 september 1834 kopen Tjark en Anje van Derk Jans Hofman de boerderij Dobbeplaats in Den Andel met 8.5 ha. land met een vaste huur van F 33,50 te voldoen aan de rooms-katholieke gemeente te Den Hoorn.
(Boerderijenboek Halfambt pag. 317)

Tjark trouwt (kerk) 23 november 1806 te Warffum op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantje Enjes Berghuis, dochter van Enje Pieters Berghuis en Anje Jacobs. Jantje is gedoopt 22 oktober 1786 te Warffum, is overleden 12 december 1861 te Den Andel. Jantje werd 75 jaar.

Tjark en Jantje hebben samen 5 kinderen:

 

1 doodgeboren kind doodgeboren 26 april 1807 te Warffum.

 

2 Klaas Tjarks Balkema is gedoopt 5 augustus 1810 te Warffum, zie IV-A.

 

3 Anje Tjarks Balkema is geboren 6 januari 1814 te Warffum, zie IV-B.

 

4 Stientje Tjarks Balkema is geboren 30 april 1819, zie IV-C.

 

5 Enje Tjarks Balkema is geboren 17 augustus 1831 te Warffum, Bakkersknecht.

Enje trouwt 7 juni 1856 te Baflo op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Eltje Krai, dochter van Eije Ennes Krai en Martha Willems Herder. Eltje is geboren 13 augustus 1834 te Groningen.

 

III-B Cornellijs Jannes Balkema, zoon van Jannes Klaassen Balk en Stijntje Tjarks, is geboren 16 januari 1780 te Warffum, is gedoopt 23 januari 1780 aldaar, is overleden 6 december 1827 te Westerdijkshorn, Landbouwer en Dagloner. Cornellijs werd 47 jaar.

Cornellijs trouwt (kerk) 18 november 1810 te Onderwierum op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Jacobs Weg, dochter van Jacob Jans Weg en Willemtje Aalfs Doornbos. Jantje is geboren 26 maart 1787 te Bedum, is gedoopt 1 april 1787 aldaar, is overleden 29 augustus 1865 aldaar. Jantje werd 78 jaar.

Cornellijs en Jantje hebben samen 6 kinderen:

 

1 Wilhelmina Kornelis Balkema is geboren 28 mei 1811 te Westerdijkshorn, is gedoopt 2 juni 1811 te Bedum, zie IV-D.

 

2 Christina Balkema is geboren 24 februari 1813 te Westerdijkshorn, zie IV-E.

 

3 Johannes Kornelis Balkema is geboren 13 januari 1817 te Westerdijkshorn, is overleden 30 maart 1862 te Bedum. Johannes werd 45 jaar.

Op 17 mei 1856 koopt Johannes (...) de noordelijke helft van een behuizing getekend nummer 231 met de helfte der daarachter staande hut en daarachter gelegen tuin en houtstede zijnde alles vrij en eigen, staande en gelegen aan de Provinciale trekweg onder en nabij het dorp Bedum op den legger van het kadaster dier gemeente bekend deze helfte onder plaatselijke benaming Westerdijkshorne sectie C nummer 511, groot 4 roeden 95 ellen.(...)
(Kad. App. deel 127 folio 164 nummer 279).
In de overlijdensacte wordt hij genoemd Johannes Balkinga.

4 Jacob Kornelis Balkema is geboren 21 juli 1819 te Westerdijkshorn, zie IV-F.

 

5 Klaas Kornelis Balkema is geboren 4 maart 1824 te Westerdijkshorn, zie IV-G.

 

6 Sijmon Kornelis Balkema is geboren 4 mei 1826 te Westerdijkshorn, zie IV-H.

 

III-C Meisse Jannes Balkema, dochter van Jannes Klaassen Balk en Stijntje Tjarks, is gedoopt 10 november 1782 te Warffum, is overleden 3 maart 1820 te Breede. Meisse werd 37 jaar.

Meisse trouwt 13 februari 1817 te Warffum op 34-jarige leeftijd met de 32-jarige Gerrit Jans Wiers, zoon van Jan Everts Wiers en Ettien Jans. Gerrit is gedoopt 14 maart 1784 te Warffum, Landbouwer.

Gerrit en Meisse hebben samen een kind:

 

1 Ettje Gerrits Wiers is geboren 20 maart 1825 te Warffum.

Generatie IV

IV-A Klaas Tjarks Balkema, zoon van Tjark Jannes Balkema en Jantje Enjes Berghuis, is gedoopt 5 augustus 1810 te Warffum, is overleden 4 januari 1891 aldaar, Schoenmaker. Klaas werd 80 jaar.

Klaas trouwt 2 augustus 1832 te Warffum op 21-jarige leeftijd met de 30-jarige Martje Pieters Richard, dochter van Pieter Richard en Geertruud Menses. Martje is gedoopt 13 juni 1802 te Warffum, is overleden 30 april 1886 aldaar. Martje werd 83 jaar.

Martje was eerder gehuwd (1) met Pieter IJzebrands Oosterhof.<1,2>

Klaas en Martje hebben samen 6 kinderen:

 

1 Jantje Klaassens Balkema is geboren 4 februari 1833 te Warffum, zie V-A.

 

2 Tjark Klaassens Balkema is geboren 18 augustus 1834 te Warffum, is overleden 1 mei 1835 aldaar.

 

3 Tjark Klaassens Balkema is geboren 26 oktober 1836 te Warffum, is overleden 8 september 1838 aldaar. Tjark werd 1 jaar.

 

4 Gerudolf Klaassens Balkema is geboren 27 mei 1838 te Warffum, zie V-B.

 

5 Tjark Klaassens Balkema is geboren 27 november 1840 te Warffum, is overleden 27 augustus 1889 te Den Andel, Bakker. Tjark werd 48 jaar.

Tjark trouwt 23 juni 1881 te Baflo op 40-jarige leeftijd met de 41-jarige Hilje Siekman, dochter van Klaas Adolfs Siekman en Martje Jacobs Ritzema. Hilje is geboren 15 april 1840 te Baflo, is overleden 8 april 1916 te Den Andel, Huishoudster. Hilje werd 75 jaar.

 

6 Geertruid Klaassens Balkema is geboren 20 mei 1843 te Warffum, zie V-C.

 

IV-B Anje Tjarks Balkema, dochter van Tjark Jannes Balkema en Jantje Enjes Berghuis, is geboren 6 januari 1814 te Warffum, is overleden 5 januari 1841. Anje werd 26 jaar.

Anje trouwt 22 mei 1833 te Warffum op 19-jarige leeftijd met de 30-jarige Derk Julles Slager, zoon van Julle Derks Slager en Trientje Pietjes. Derk is gedoopt 28 november 1802 te Warffum, is overleden 8 september 1853 aldaar, Boerenknecht. Derk werd 50 jaar.

Derk was later gehuwd (2) met Aaltje Jans Pais.<3,4>

Derk en Anje hebben samen 3 kinderen:

 

1 Trijntje Slager is geboren 27 juni 1834 te Warffum.

Trijntje trouwt 13 november 1858 te Usquert op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Berend Sterenberg, zoon van Jacob Berends Sterenberg en Geertje Freerks Kamphuis. Berend is geboren 1832 te Usquert.

 

2 Jantje Slager is geboren 14 september 1836 te Warffum.

Jantje trouwt 16 juli 1863 te Baflo op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Reinder Mulder, zoon van Ritje Ritzes Mulder en Hilje Reinders Elema. Reinder is geboren 1840 te Den Andel.

 

3 Julle Slager is geboren 21 oktober 1839 te Warffum, zie V-D.

 

IV-C Stientje Tjarks Balkema, dochter van Tjark Jannes Balkema en Jantje Enjes Berghuis, is geboren 30 april 1819, is overleden 3 februari 1886 te Den Andel. Stientje werd 66 jaar.

Stientje trouwt 21 mei 1842 te Baflo op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Evert Jans Doornbos, zoon van Jan Everts Doornbos en Grietje Mennes Knot. Evert is geboren 27 november 1815 te Pieterburen, is overleden 10 januari 1894 te Den Andel, Landbouwer. Evert werd 78 jaar.

Evert en Stientje koopen in 1862 de boerderij de Dobbeplaats van haar vader.
(Boerderijen in het Halfambt pag. 317)

Evert en Stientje hebben samen 4 kinderen:

 

1 Anje Everts Doornbos is geboren 29 juni 1843 te Den Andel, zie V-E.

 

2 Jan Everts Doornbos is geboren 17 juli 1845 te Baflo.

 

3 Tjark Everts Doornbos is geboren 25 maart 1848 te Baflo, zie V-F.

 

4 Grietje Everts Doornbos is geboren 17 september 1852 te Baflo.

 

IV-D Wilhelmina Kornelis Balkema, dochter van Cornellijs Jannes Balkema en Jantje Jacobs Weg, is geboren 28 mei 1811 te Westerdijkshorn, is gedoopt 2 juni 1811 te Bedum, is overleden 24 mei 1885 aldaar. Wilhelmina werd 73 jaar.

Wilhelmina trouwt 18 mei 1850 te Bedum op 38-jarige leeftijd met de 32-jarige Pieter Klaassens van Dijk, zoon van Klaas Pieters van Dijk en Pieterke Jans van der Riet. Pieter is geboren 3 januari 1818 te Bedum, is overleden 14 oktober 1854 aldaar, Winkelier. Pieter werd 36 jaar.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Trientje Martens Wieringa.<5>

Pieter en Wilhelmina hebben samen 2 kinderen:

 

1 Kornelis van Dijk is geboren 18 juni 1851 te Bedum.

 

2 Klaas van Dijk is geboren 12 december 1852.

 

IV-E Christina Balkema, dochter van Cornellijs Jannes Balkema en Jantje Jacobs Weg, is geboren 24 februari 1813 te Westerdijkshorn, is overleden 8 december 1860 te Bedum, Dienstmeid. Christina werd 47 jaar.

Christina trouwt 3 juli 1847 te Bedum op 34-jarige leeftijd met de 26-jarige Alje Freerks Bakker, zoon van Freerk Aljes Bakker en Grietje Heines Vos. Alje is geboren 29 maart 1821 te Garsthuizen, is overleden 5 januari 1875 te Bedum, Schoenmakersknecht. Alje werd 53 jaar.

Alje was later gehuwd (2) met Aaltje Jans Jager.<6,7>

Aantekening in de huwelijksakte: ...voorts verklaarden ons de comparanten dat er een door hun in onecht verwekt kind van het vrouwelijk geslacht bestond en verlangden dit kind voor het hunne ter erkennen,

Alje en Christina hebben samen 3 kinderen:

 

1 Grietje Bakker is geboren 26 mei 1847 te Bedum, Dienstmeid.

Grietje trouwt 15 oktober 1870 te Bedum op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Kornelis Doornbos, zoon van Derk Jans Doornbos en Hilje Jans Dijkema. Kornelis is geboren 1849 te Startenhuizen, Boerenknecht.

 

2 Willem Bakker is geboren 21 februari 1850 te Bedum.

Willem trouwt 20 december 1885 te Groningen op 35-jarige leeftijd met de 34-jarige Alida Wolff. Alida is geboren 8 mei 1851 te Groningen.

 

3 Freerk Bakker is geboren 10 april 1855 te Bedum.

 

IV-F Jacob Kornelis Balkema, zoon van Cornellijs Jannes Balkema en Jantje Jacobs Weg, is geboren 21 juli 1819 te Westerdijkshorn, is overleden 25 oktober 1863 te Zuidwolde, Dagloner. Jacob werd 44 jaar.

Jacob trouwt 20 mei 1843 te Bedum op 23-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Klaaske Dates Meijer, dochter van Date Hindriks en Martje Jibbes. Klaaske is geboren 13 maart 1809 te Zuidwolde, is gedoopt 26 maart 1809 aldaar, is overleden 24 oktober 1846 te Bedum. Klaaske werd 37 jaar.

Jacob en Klaaske hebben samen 2 kinderen:

 

1 Kornelis Balkema is geboren 25 december 1843 te Bedum, is overleden 30 augustus 1867 te Groningen. Kornelis werd 23 jaar.

Volgens overlijdensakte soldaat bij het derde Regiment Infanterie.

2 doodgeboren dochter doodgeboren 23 oktober 1845 te Bedum.

Jacob trouwt 2 december 1848 te Bedum op 29-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Anna Jacobs Kruijer, dochter van Jacob Kornelis Kruijer en Grietje Lammerts Bontsema. Anna is geboren 15 mei 1812 te Garmerwolde, is gedoopt 31 mei 1812, is overleden 8 februari 1849 te Bedum. Anna werd 36 jaar.

Jacob trouwt 18 mei 1850 te Bedum op 30-jarige leeftijd (3) met de 20-jarige Martje Ewolts Doornbos, dochter van Ewolt Simens Doornbos en Jantje Everts Oldenburg. Martje is geboren 22 september 1829 te Bedum, is overleden 26 februari 1902 aldaar. Martje werd 72 jaar.

Martje was later gehuwd (2) met Melle Pieters Kok.<8,9>

Jacob en Martje hebben samen 5 kinderen:

 

3 Jantje Balkema is geboren 19 februari 1851 te Bedum, is overleden 28 maart 1918 aldaar. Jantje werd 67 jaar.

Jantje trouwt 16 mei 1877 te Bedum op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Harm Kol, zoon van Jacob Hindriks Kol en Eike Harmannus Dijkman. Harm is geboren 5 mei 1850 te Bedum, is overleden 15 april 1907 aldaar, Landbouwersknecht. Harm werd 56 jaar.

 

4 Johannes Balkema is geboren 16 maart 1853 te Bedum.

 

5 Fenna Balkema is geboren 31 juli 1856 te Bedum, is overleden 15 augustus 1856 aldaar.

 

6 Simon Balkema is geboren 15 februari 1858 te Bedum, zie V-G.

 

7 Fenna Balkema is geboren 1 januari 1862 te Bedum, zie V-H.

 

IV-G Klaas Kornelis Balkema, zoon van Cornellijs Jannes Balkema en Jantje Jacobs Weg, is geboren 4 maart 1824 te Westerdijkshorn, is overleden 1 januari 1913 te Groningen, Tuinier. Klaas werd 88 jaar.

Klaas en Aaltje kopen samen met zijn broer Sijmen, van Jacob Klasen Meima, op 9 maart 1852 (...) de vollen eigendom van een lapje grond of tuin gelegen aan de Provinciale Trek of grindweg weg tussen het dorp en het verlaat onder de Gemeente Bedum gemeten op negen roeden negentig ellen, kadastraal bekend onder sectie C nummer380, (...) voor ene som en prijs van twee honderd gulden (...). (G.A. toegang 93 inv.nr.99-62)

Na het overlijden van zijn moeder is er op 17 nov 1865 een veiling van de boedel. Klaas en Aaltje kopen (was eigendom van zijn overleden broer Johannes), (...) de noordelijke helft van een behuizing, getekend nummer 231 met de helfte der daarachter staande hut en daarachter gelegen tuin en houtstede, zijnde alles vrij en eigen, staande en gelegen aan de Provinciale trekweg onder en nabij het dorp Bedum op den legger van het kadaster dier gemeente deze helfte bekend onder de plaatselijke benaming Westerdijkshorne, sectie C nummer 511, groot 4 roeden 95 ellen (...) voor enen som en prijs van 500 gulden. (...)
(G.A. toegang 93 inv.nr.135-253)

Klaas trouwt 28 april 1849 te Bedum op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Aaltje Tjeerts Timmer, dochter van Tjeert Jans Timmer en Trientje Pieters Meijer. Aaltje is geboren 4 januari 1822 te Onderwierum, is overleden 1 juli 1892 te Bedum. Aaltje werd 70 jaar.

Klaas en Aaltje hebben samen 6 kinderen:

 

1 Kornelis Klaassens Balkema is geboren 29 september 1849 te Westerdijkshorn, zie V-I.

 

2 Tjeerd Balkema is geboren 24 oktober 1852 te Bedum, is overleden 6 januari 1875 aldaar. Tjeerd werd 22 jaar.

 

3 Jantje Balkema is geboren 5 mei 1856 te Bedum, is overleden 3 september 1858 aldaar. Jantje werd 2 jaar.

 

4 doodgeboren dochter doodgeboren 30 juni 1859.

 

5 Jan Balkema is geboren 9 oktober 1860 te Bedum, zie V-J.

 

6 Pieter Balkema is geboren 6 november 1863 te Bedum, is overleden 18 februari 1886 te Oegstgeest, Schrijver. Pieter werd 22 jaar.

 

IV-H Sijmon Kornelis Balkema, zoon van Cornellijs Jannes Balkema en Jantje Jacobs Weg, is geboren 4 mei 1826 te Westerdijkshorn, is overleden 14 augustus 1853 te Bedum, Landbouwersknecht. Sijmon werd 27 jaar.

Sijmon trouwt 8 mei 1852 te Bedum op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Harmke Jans Meijer, dochter van Jan Jeremias Meijer en Itje Klasen Gelderloos. Harmke is geboren 15 november 1828 te Woltersum.

Harmke was later gehuwd (2) met Kornelis Engels.

Sijmon en Harmke hebben samen een kind:

 

1 doodgeboren dochter doodgeboren 27 december 1852 te Bedum.

Generatie V

V-A Jantje Klaassens Balkema, dochter van Klaas Tjarks Balkema en Martje Pieters Richard, is geboren 4 februari 1833 te Warffum.

Jantje trouwt 26 augustus 1854 te Warffum op 21-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Ebel Geerts Oosterhof, zoon van Geert Jacobs Oosterhof en Catharina Fransen Radewold. Ebel is geboren 11 januari 1828 te Warffum, is overleden 11 oktober 1859 aldaar, Boerenknecht. Ebel werd 31 jaar.

Ebel en Jantje hebben samen 2 kinderen:

 

1 Catharina Oosterhof is geboren 8 november 1855 te Warffum.

 

2 Klaas Oosterhof is geboren 28 december 1857 te Warffum.

Jantje trouwt 7 mei 1864 te Warffum op 31-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Jan Palmer, zoon van Simon Klaassen Palmer en Epke Melles van der Wijk. Jan is geboren 17 december 1828 te Warffum, is overleden 3 augustus 1866 aldaar. Jan werd 37 jaar.

Jantje trouwt 12 maart 1869 te Warffum op 36-jarige leeftijd (3) met de 27-jarige Freerk van Zuiden, zoon van Jan Freerks van Zuiden en Hilje Jans Doornbos. Freerk is geboren 16 april 1841 te Eenrum, Boerenknecht.

 

V-B Gerudolf Klaassens Balkema, zoon van Klaas Tjarks Balkema en Martje Pieters Richard, is geboren 27 mei 1838 te Warffum, is overleden 11 juni 1925 te Zijldijk, Schoenmaker, wonende aldaar. Gerudolf werd 87 jaar.

Gerudolf trouwt 4 april 1861 te Uithuizen op 22-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Bouke Vos, dochter van Pieter Darius Vos en Grietje Jacobs Bekema. Bouke is geboren 23 april 1840 te Warffum, is overleden 30 maart 1873 te Zijldijk. Bouke werd 32 jaar.

Gerudolf en Bouke hebben samen 5 kinderen:

 

1 Klaas Balkema is geboren 26 oktober 1861 te 't Zandt, zie VI-A.

 

2 Pieter Balkema is geboren 12 maart 1864 te 't Zandt, zie VI-B.

 

3 Martje Balkema is geboren 24 oktober 1866 te 't Zandt, is overleden 20 maart 1874 te Zijldijk. Martje werd 7 jaar.

 

4 Grietje Balkema is geboren 6 juli 1870 te Zijldijk, zie VI-C.

 

5 Tjark Balkema is geboren 19 maart 1873 te Zijldijk, is overleden 27 juli 1873 aldaar.

Gerudolf trouwt 14 januari 1874 te Kantens op 35-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Elske Everts Weessies, dochter van Evert Pieters Weessies en Aaltje Pieters Wierenga. Elske is geboren 8 augustus 1838 te Usquert, is overleden 20 januari 1910 te Zijldijk. Elske werd 71 jaar.

Gerudolf en Elske hebben samen 2 kinderen:

 

6 doodgeboren kind doodgeboren 21 mei 1875.

 

7 Martje Balkema is geboren 8 december 1876 te Zijldijk, zie VI-D.

 

V-C Geertruid Klaassens Balkema, dochter van Klaas Tjarks Balkema en Martje Pieters Richard, is geboren 20 mei 1843 te Warffum, is overleden 20 oktober 1918 te Uithuizermeeden. Geertruid werd 75 jaar.

Geertruid trouwt 29 mei 1875 te Warffum op 32-jarige leeftijd (1) met de 38-jarige Tjebbe Sissing, zoon van Geert Harms Sissing en Maria Tjebbes Ploegh. Tjebbe is geboren 18 oktober 1836 te Zevenhuizen, is overleden 19 juni 1882 te Warffum. Tjebbe werd 45 jaar.

Tjebbe en Geertruid hebben samen een kind:

 

1 Maria Sissing is geboren 1880 te Warffum.

Maria trouwt 19 december 1900 te Uithuizermeeden op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Klaas Dijksterhuis, zoon van Doeke Dijksterhuis en Trijntje Bos. Klaas is geboren 1870 te Spijk.

Geertruid trouwt 2 november 1895 te Warffum op 52-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Albert Bergman, zoon van Aldert Eisses Bergman en Anje Alberts Oosting. Albert is geboren 17 december 1840 te Uithuizermeeden.

 

V-D Julle Slager, zoon van Derk Julles Slager en Anje Tjarks Balkema, is geboren 21 oktober 1839 te Warffum.

Julle trouwt 20 mei 1880 te Hellendoorn op 40-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Egberdina Zwiers, dochter van Albert Zwiers en Berendina Noordkamp. Egberdina is geboren 1860 te Hellendoorn.

Julle en Egberdina hebben samen een kind:

 

1 Aleida Slager is geboren 1890 te Hellendoorn.

Aleida trouwt 8 november 1912 te Hellendoorn op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Klaas Dijkema, zoon van Aldert Dijkema en Harmke Staal. Klaas is geboren 1886 te Ten Boer.

 

V-E Anje Everts Doornbos, dochter van Evert Jans Doornbos en Stientje Tjarks Balkema, is geboren 29 juni 1843 te Den Andel, is overleden 9 februari 1902 te Tinallinge. Anje werd 58 jaar.

Anje trouwt 23 april 1868 te Baflo op 24-jarige leeftijd met de 38-jarige Klaas Kornelis Reitsema, zoon van Kornelis Reitsema en Nantje Pieters Kuipers. Klaas is geboren 21 mei 1829 te Tinallinge, is overleden 7 januari 1899 aldaar, Landbouwer. Klaas werd 69 jaar.

Klaas en Anje hebben samen een kind:

 

1 Cornelia Reitsema is geboren 10 augustus 1877 te Tinallinge, zie VI-E.

 

V-F Tjark Everts Doornbos, zoon van Evert Jans Doornbos en Stientje Tjarks Balkema, is geboren 25 maart 1848 te Baflo.

Tjark trouwt 16 mei 1878 te Baflo op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Janna Klasens Tempel, dochter van Klaas Jans Tempel en Renje Geerts Woest. Janna is geboren 12 februari 1858 te Warffum.

Tjark en Janna hebben samen een kind:

 

1 Stientje Doornbos is geboren 1 april 1879 te Den Andel, zie VI-F.

 

V-G Simon Balkema, zoon van Jacob Kornelis Balkema en Martje Ewolts Doornbos, is geboren 15 februari 1858 te Bedum, is overleden 1936 te Amsterdam. Simon werd 78 jaar.

Simon trouwt 21 mei 1885 te Groningen op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Tijtje Koning, dochter van Jakob Lourens Koning en Harmke Ridderbosch. Tijtje is geboren 26 december 1856 te Scharmer, is overleden 9 september 1925 te Amsterdam. Tijtje werd 68 jaar.

Simon en Tijtje hebben samen 6 kinderen:

 

1 Martje Margaretha Balkema is geboren 23 november 1885 te Groningen, zie VI-G.

 

2 Jacob Kornelis Balkema is geboren 11 februari 1888 te Groningen, zie VI-H.

 

3 Harmina Hendrika Balkema is geboren 17 april 1893 te Katwijk, is overleden 7 februari 1956 te Emmen. Harmina werd 62 jaar.

 

4 Fenna Balkema is geboren 11 november 1894 te Katwijk, is overleden 30 november 1895 aldaar. Fenna werd 1 jaar.

 

5 Simon Jacob Balkema is geboren 8 november 1896 te Amsterdam, is overleden oktober 1971 aldaar. Simon werd 74 jaar.

Simon trouwt 27 januari 1921 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Berenddina Johanna Geertruida Dietze. Berenddina is geboren 31 augustus 1897 te Amsterdam, is overleden juni 1973 aldaar. Berenddina werd 75 jaar.

 

6 Fenna Balkema is geboren 1 mei 1899 te Amsterdam, zie VI-I.

 

V-H Fenna Balkema, dochter van Jacob Kornelis Balkema en Martje Ewolts Doornbos, is geboren 1 januari 1862 te Bedum, is overleden 6 juli 1889 aldaar, Dienstmeid. Fenna werd 27 jaar.

Fenna trouwt 12 april 1884 te Bedum op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Carolis Jacobus Rozeboom, zoon van Frederik Rozeboom en Grietje Boklage. Carolis is geboren 29 mei 1862 te Scharmer, Boerenknecht.

Aantekening geboorteakte: (...) Grietje Balkema, van welk kind de moeder is Fenna Balkema van beroep dienstmeid wonende te Bedum zijnde de vader onbekend.
In de huwelijksakte: (...) als van de geboorte van Grietje dochter van de comparante geboren te Bedum 20 november 1883 welk kind beide comparanten bij dezen hebben verklaard voor het hunne te erkennen.

Carolis en Fenna hebben samen 4 kinderen:

 

1 Grietje Balkema is geboren 20 november 1883 te Bedum.

 

2 Martje Rozeboom is geboren 4 februari 1885 te Bedum.

 

3 Frederik Rozeboom is geboren 26 juni 1886 te Bedum.

 

4 Jacob Rozeboom is geboren 9 maart 1888 te Bedum, is overleden 5 februari 1889 aldaar.

 

V-I Kornelis Klaassens Balkema, zoon van Klaas Kornelis Balkema en Aaltje Tjeerts Timmer, is geboren 29 september 1849 te Westerdijkshorn, is overleden 9 maart 1942 te Bedum, Boerenknecht en Tuinier. Kornelis werd 92 jaar.

Kornelis en Dieuwerke kopen van zijn vader Klaas Kornelis op 19 mei 1879 (...) ene behuizing erf en tuin, vrij en eigen grond gelegen te Bedum kadastraal bekend gem. Bedum Sectie C nummer 510 en 511 tezamen groot 9 are en 90 ca. (...) dat de koopprijs bedraagt 1600 gulden, waarvan 100 gulden dadelijk is betaald, terwijl 1500 gulden door den koper van verkoper wordt ter leen gehouden en aanneemt daarvoor jaarlijks op den eersten mei 1880 aan rente te betalen berekent naar 4,5 procent per jaar.
En verklaarde de verkoper schuldeischer dat hij op heden de gemelde som van 1500 gulden heeft ontvangen van de Heer Jan Veldkamp, aannemer wonende te Bedum waarop gemelde heer verklaart de overdracht aan te nemen.
Verkoper verklaart van deze sessie te hebben kennis genomen en de heer Jan Veldkamp als zijne crediteur te erkennen (...) (G.A. toegang 92 inv.nr. 93-73)

Kornelis trouwt 19 mei 1875 te Bedum op 25-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Dieuwerke Pieters Bouwkamp, dochter van Pieter Geerts Bouwkamp en Anje Hindriks Stuurwold. Dieuwerke is geboren 29 juni 1845 te Bedum, is overleden 24 november 1899 aldaar, Dienstmeid. Dieuwerke werd 54 jaar.

Kornelis en Dieuwerke hebben samen 6 kinderen:

 

1 Klaas Balkema is geboren 26 december 1876 te Bedum, zie VI-J.

 

2 Anje Balkema is geboren 25 december 1877 te Bedum, zie VI-K.

 

3 Pieter Balkema is geboren 20 mei 1879 te Bedum, zie VI-L.

 

4 Aaltje Balkema is geboren 26 mei 1882 te Bedum, zie VI-M.

 

5 Tjeert Balkema is geboren 29 augustus 1884 te Bedum, is overleden te Bussum, Politieagent, wonende te Amsterdam.

 

6 Jantje Balkema is geboren 17 juni 1889 te Bedum, is overleden te Meppel.

 

Kornelis trouwt 20 maart 1905 te Adorp op 55-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Pieterke Goedhuis, dochter van Jurjen Hoogstra en Hillechien Goedhuis. Pieterke is geboren 19 februari 1865 te Wetsinge, is overleden 5 juli 1944 te Assen. Pieterke werd 79 jaar.

In de geboorteacte van Pieterke staat vermeld dat de aangever Pieter Kraaima (deze was de tweede man van haar grootmoeder) zelf bij de bevalling aanwezig is geweest.

Pieterke was eerder gehuwd (1) met Antoon Bos.<10,11>

Kornelis en Pieterke hebben samen een kind:

 

7 Cornelia Balkema is geboren 19 februari 1911, zie VI-N.

 

V-J Jan Balkema, zoon van Klaas Kornelis Balkema en Aaltje Tjeerts Timmer, is geboren 9 oktober 1860 te Bedum, Tuinier.

In het bevolkingsregister van de gemeente Bedum staat dat hij in 1899 is vertrokken naar Duitsland.
Later is Jan geëmigreerd naar Amerika. Op 28 januari 1902 (op 42-jarige leeftijd) komt hij aan op Ellis Island (New York) met het schip de Amsterdam, vertrokken uit Rotterdam.
(Passagierslijsten Ellis Island).

Jan trouwt 28 januari 1888 te Bedum op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Seike Velthuizen, dochter van Jan Jans Velthuizen en Aaltje Jans Noorman. Seike is geboren 11 maart 1864 te Noordwolde, Dienstmeid.

Jan en Seike hebben samen 2 kinderen:

 

1 Aaltje Balkema is geboren 14 juli 1888 te Bedum.

Aaltje trouwt 9 augustus 1915 te Groningen op 27-jarige leeftijd met de 33-jarige Jacob Siegers, zoon van Johannes Siegers en Wietske Ronda. Jacob is geboren 2 maart 1882 te Winsum, Smid.

 

2 Jan Balkema is geboren 30 maart 1890 te Bedum, zie VI-O.

Generatie VI

VI-A Klaas Balkema, zoon van Gerudolf Klaassens Balkema en Bouke Vos, is geboren 26 oktober 1861 te 't Zandt, is overleden 16 februari 1930, Schoenmaker. Klaas werd 68 jaar.

Klaas trouwt 4 juni 1885 te Stedum op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Grietje Birza, dochter van Jan Birza en Brechtje Dijkhuis. Grietje is geboren 25 juli 1861 te Uithuizen, is overleden 2 september 1930. Grietje werd 69 jaar.

Klaas en Grietje hebben samen een kind:

 

1 Bertha Balkema is geboren 15 september 1901.

Bertha trouwt 21 december 1922 op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Henry Glas. Henry is geboren 23 augustus 1899, is overleden 10 februari 1968. Henry werd 68 jaar.

 

VI-B Pieter Balkema, zoon van Gerudolf Klaassens Balkema en Bouke Vos, is geboren 12 maart 1864 te 't Zandt, Schoenmaker.

Pieter trouwt 9 mei 1890 te 't Zandt op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantje Wieringa, dochter van Jan Wieringa en Menke Reitsema. Jantje is geboren 23 december 1869 te 't Zandt, Dienstmeid.

Pieter en Jantje hebben samen 2 kinderen:

 

1 Rudolphus Balkema is geboren 26 juni 1890 te 't Zandt, is overleden 15 augustus 1960. Rudolphus werd 70 jaar.

Rudolphus trouwt 25 mei 1917 op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Geertruida Takens. Geertruida is geboren 13 oktober 1896, is overleden 11 november 1965. Geertruida werd 69 jaar.

 

2 Jan Balkema is geboren 7 januari 1892 te Sint Annen.

Jan is geëmigreerd naar Amerika. Op 6 maart 1912 (op 20-jarige leeftijd) komt hij aan op Ellis Island (New York), met het schip de Rijndam, vertrokken uit Rotterdam.
(Passagierslijsten Ellis Island).

VI-C Grietje Balkema, dochter van Gerudolf Klaassens Balkema en Bouke Vos, is geboren 6 juli 1870 te Zijldijk, is overleden 25 september 1916, Dienstmeid. Grietje werd 46 jaar.

Grietje trouwt 4 augustus 1892 te 't Zandt op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Bonnema, zoon van Hindrik Bonnema en Auktje Wierema. Jan is geboren 1 september 1869 te 't Zandt, is overleden 1 april 1934, Boerenknecht en Schuitevaarder. Jan werd 64 jaar.

Jan was later gehuwd (2) met Rena Zelvius.<12>

Dit gezin is omstreeks 1900 naar Kalamazoo in Amerika geëmigreerd.

Jan en Grietje hebben samen 9 kinderen:

 

1 Hendrik Bonnema is geboren 26 juli 1893 te 't Zandt, is overleden 29 mei 1974. Hendrik werd 80 jaar.

Hendrik was gehuwd met Tena Mannes.

 

2 Gerudolf Bonnema is geboren 30 juli 1895 te 't Zandt, is overleden 20 oktober 1964. Gerudolf werd 69 jaar.

Gerudolf was gehuwd met Grace Ritsema.

 

3 Pieter Bonnema is geboren 9 augustus 1897 te 't Zandt, is overleden 26 april 1898.

 

4 Aukje Bonnema is geboren 18 maart 1899 te 't Zandt, is overleden 13 maart 1959. Aukje werd 59 jaar.

Aukje was gehuwd met Abel Koetje.

 

5 Pieter Bonnema is geboren 27 maart 1901, is overleden 3 september 1969. Pieter werd 68 jaar.

Pieter was gehuwd met Grace Sinclair.

 

6 William Bonnema is geboren 24 augustus 1903.

William is gehuwd met Anna Kiel. Anna is geboren 25 oktober 1907.

 

7 Bertha Bonnema is geboren 4 oktober 1905, is overleden 1971. Bertha werd 66 jaar.

Bertha was gehuwd met Floyd Evans.

 

8 Klaas Bonnema is geboren 12 november 1907, is overleden 18 januari 1976. Klaas werd 68 jaar.

Klaas was gehuwd met Alice Vander Lugt.

 

9 Harm Bonnema is geboren 2 november 1909.

Harm was gehuwd met Alice Vlieg.

 

VI-D Martje Balkema, dochter van Gerudolf Klaassens Balkema en Elske Everts Weessies, is geboren 8 december 1876 te Zijldijk, is overleden 27 augustus 1942 te Groningen. Martje werd 65 jaar.

Martje trouwt 9 februari 1905 te 't Zandt op 28-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Evert Timmer, zoon van Johannes Timmer en Geessien Kladder. Evert is geboren 18 januari 1871 te Winsum, is overleden 2 juli 1921 te Zijldijk. Evert werd 50 jaar.

Evert en Martje hebben samen 3 kinderen:

 

1 Elsina Timmer is geboren 3 mei 1905 te Zijldijk, is overleden 19 oktober 1983 te Groningen. Elsina werd 78 jaar.

Elsina trouwt 2 mei 1935 te Groningen op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Hendrik Waslander, zoon van Egbert Waslander en Henderika Wolthuis. Jan is geboren 30 maart 1910 te Bedum, is overleden 20 mei 1995 aldaar. Jan werd 85 jaar.

 

2 Johannes Timmer is geboren 30 mei 1908 te Zijldijk, is overleden 29 december 1989 te Harderwijk. Johannes werd 81 jaar.

Johannes trouwt te Epe met Gezina Frederika Huisman. Gezina is geboren 25 februari 1911 te Epe, is overleden 20 juni 1982 te Deventer. Gezina werd 71 jaar.

 

3 Gezina Geertruida Timmer is geboren 4 maart 1916 te Zijldijk.

Gezina was gehuwd met Anton Cornelis van der Laar.

 

Martje trouwt 27 september 1923 te 't Zandt (is gescheiden 1925) op 46-jarige leeftijd (2) met Jan Gerhardus Lenters.

 

VI-E Cornelia Reitsema, dochter van Klaas Kornelis Reitsema en Anje Everts Doornbos, is geboren 10 augustus 1877 te Tinallinge, is overleden 22 mei 1960 te Groningen. Cornelia werd 82 jaar.

Cornelia trouwt 1 april 1899 te Baflo op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Bette Alma, zoon van Klaas Alma en Korneliske Wiersum. Bette is geboren 18 december 1873 te Sauwerd, is overleden 1 september 1941 te Groningen, landbouwer en commissionair. Bette werd 67 jaar.

Bette en Cornelia hebben samen een kind:

 

1 Klaas Alma is geboren 1 september 1899 te Sauwerd, is overleden 14 juli 1965 te Groningen. Klaas werd 65 jaar.

Klaas was gehuwd met Willemke Nanninga, dochter van Jannes Nanninga en Auktje Koenes. Willemke is geboren 13 mei 1899 te Zuidhorn, is overleden 8 juli 1974 te Groningen. Willemke werd 75 jaar.

 

VI-F Stientje Doornbos, dochter van Tjark Everts Doornbos en Janna Klasens Tempel, is geboren 1 april 1879 te Den Andel, is overleden 21 september 1901 te Groningen. Stientje werd 22 jaar.

Stientje trouwt 7 december 1900 te Baflo op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Elle Addinga, zoon van Hendrik Addinga en Kunje Smith. Elle is geboren 4 januari 1876 te Den Andel, Landbouwer.

Elle was later gehuwd (2) met Trientje Groenveld.<13,14>

Elle en Stientje hebben samen 2 kinderen:

 

1 Johanna Addinga is geboren 19 augustus 1901 te Baflo, is overleden 2 juni 1902 aldaar.

 

2 Kunje Addinga is geboren 19 augustus 1901 te Baflo.

 

VI-G Martje Margaretha Balkema, dochter van Simon Balkema en Tijtje Koning, is geboren 23 november 1885 te Groningen, is overleden 28 februari 1961 te Utrecht. Martje werd 75 jaar.

Martje trouwt 6 augustus 1914 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrik de Goijer, zoon van Hendrik de Goijer en Aafje van Exter. Hendrik is geboren 3 april 1892 te Amsterdam, is overleden 16 januari 1976 te Utrecht, is gecremeerd te Utrecht (Crematorium Daalwijk), electricien, wonende te Utrecht. Hendrik werd 83 jaar.

Hendrik en Martje hebben samen 3 kinderen:

 

1 Hendrik de Goijer is geboren 1 april 1915 te Amsterdam, is overleden 3 februari 1985 te Arnhem. 

Hendrik trouwt 7 augustus 1940 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Catharina Maria Augustina van Delden. Catharina is geboren 1920.

 

2 Simon de Goijer is geboren 24 augustus 1916 te Amsterdam, is overleden 11 mei 1991 te Goor. Simon werd 74 jaar.

Simon trouwt 14 december 1939 te Amsterdam op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Antonia Petronella de Lange. Antonia is geboren 15 december 1916 te Amsterdam.

 

3 Frans de Goijer is geboren 6 mei 1925 te Amsterdam.

Notitie bij Frans: Ging na de lager school de M.U.L.O. volgen en heeft het diploma behaald.
Is begonnen met werken bij de Fa. De Jong & Co. Na deze periode begon de 2e wereldoorlog. In de oorlog heeft hij zowel ondergedoken als in de arbeidsdienst gezeten. Na de oorlog teruggekeerd naar hetzelfde bedrijf als voor de oorlog. In dienst gezeten in de periode van 1946 tot 1950 in Nederlands Oost Indie. Het daadwerkelijk einde van de dienstperiode was Maart 1951. Hierna weer gewerkt bij De Jong & Co.
In 1952 in dienst getreden bij het R.I.V. (het RijksInstituut voor de Volksgezondheid).

Frans trouwt 28 mei 1953 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Baukje Bosch, dochter van Gabe Bosch en Minke Reitsma. Baukje is geboren 6 november 1927 te Franeker, wonende te Holland, te Bilthoven en te Hollandsche Rading.

 

VI-H Jacob Kornelis Balkema, zoon van Simon Balkema en Tijtje Koning, is geboren 11 februari 1888 te Groningen, is overleden 18 oktober 1964 te Amsterdam. Jacob werd 76 jaar.

Jacob trouwt 18 februari 1914 te Amsterdam op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Huibertje van der Zwaart. Huibertje is geboren 29 november 1891 te Nieuwe Amstel, is overleden 8 september 1978 te Amsterdam. Huibertje werd 86 jaar.

Jacob en Huibertje hebben samen 3 kinderen:

 

1 Tetje Balkema is geboren 13 augustus 1914 te Den Helder.

 

2 Huibertje Balkema is geboren 12 mei 1916 te Den Helder.

 

3 Jacob Kornelis Balkema is geboren 24 maart 1929 te Amsterdam.

 

VI-I Fenna Balkema, dochter van Simon Balkema en Tijtje Koning, is geboren 1 mei 1899 te Amsterdam, is overleden 19 augustus 1946 aldaar. Fenna werd 47 jaar.

Fenna trouwt 14 september 1922 te Amsterdam op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Antonius Martinus Johannes Sallé. Antonius is geboren 20 november 1895 te Amsterdam, is overleden 16 januari 1972 aldaar. Antonius werd 76 jaar.

Antonius en Fenna hebben samen 2 kinderen:

 

1 Tonie Sallé is geboren 18 oktober 1923 te Amsterdam.

 

2 Lena Sallé is geboren 12 augustus 1927 te Amsterdam.

 

VI-J Klaas Balkema, zoon van Kornelis Klaassens Balkema en Dieuwerke Pieters Bouwkamp, is geboren 26 december 1876 te Bedum, is overleden 30 mei 1951 aldaar, Tuinier en Bloemkweker. Klaas werd 74 jaar.

Klaas en Zwaantje koopen op 30-12-1901 van Harmannus Pieters Meima: (...) Eene behuizing met schuur en uitweg en de vaste altijd durende in alle liniën verervende beklemming van zevenenzestig aren vierenvijftig centiaren grond, doende 's jaars op midwinter tot vaste huur acht gulden, ten behoeve van de Hervormde Kerk te Bedum, staande en gelegen te Bedum kadastraal bekend gemeente Bedum Sectie K nummer 420, als huis, schuur en tuingrond zes en zestig aren tien centiaren en 421 als uitweg, groot een are vier en veertig centiare (De Kamp 7 ). Deze verkoop en koop heeft plaats voor eene som van 3010 gulden van welke koopsom de betaling zal moeten geschieden ten huize en in handen van de verkooper den eersten mei 1902. (...) (Kad. Utrecht 21-1-1902 deel 75 folio 11
Op 1 jan. 1946 heeft Klaas Balkema Sr. zijn bloemkwekerij overgedragen aan zijn zoon Kornelis Balkema.

Klaas trouwt 24 mei 1902 te Bedum op 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Zwaantje Jukkema, dochter van Klaas Jukkema en Niessien Eppinga. Zwaantje is geboren 26 januari 1880 te Sint Annen, is overleden 27 september 1923 te Groningen, Dienstmeid. Zwaantje werd 43 jaar.

Klaas en Zwaantje hebben samen 10 kinderen:

 

1 Dieuwertje Nijssiena Balkema is geboren 9 april 1903 te Bedum, is overleden 10 november 1984 te Zuidlaren. Dieuwertje werd 81 jaar.

Dieuwertje trouwt 1 november 1935 te Zuidlaren op 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Frederik Sulman. Johannes is geboren 4 februari 1905 te Nieuwe Pekela, is overleden 22 september 1975 te Zuidlaren. Johannes werd 70 jaar.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Siebrigje Visser.<15>

 

2 Klaas Balkema is geboren 8 januari 1905 te Bedum, is overleden 10 mei 1961 aldaar. Klaas werd 56 jaar.

Klaas trouwt 20 juli 1937 te Dokkum op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Rinske Klaver, dochter van Martinus Klaver en Trijntje Holwerda. Rinske is geboren 6 juni 1904 te Dokkum, is overleden 1 april 1997 te Bedum. Rinske werd 92 jaar.

 

3 Niesina Balkema is geboren 26 december 1906 te Bedum, is overleden april 1999 te Canada. Niesina werd 92 jaar.

Niesina trouwt 22 augustus 1930 te Bedum op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Heino Boer, zoon van Jan Boer en Anna Margaretha Sietsema. Heino is geboren 14 november 1901 te Bedum, Slager.

Dit gezin is in maart 1950 geëmigreerd naar Ontario Canada, er werd in Bedum een boeldag van de inboedel gehouden op 11 maart 1950.

4 Antje Balkema is geboren 3 oktober 1910 te Bedum, is overleden 2 juni 1992 te Groningen. Antje werd 81 jaar.

Antje trouwt 18 mei 1937 te Bedum op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Smith, zoon van Frederik Smith en Anna Staal. Jan is geboren 25 augustus 1907 te Bedum, is overleden 25 maart 1977 aldaar, Kantoorbediende. Jan werd 69 jaar.

 

5 Cornelis Balkema is geboren 16 mei 1913 te Bedum, is overleden 12 oktober 1913 aldaar.

 

6 Geertje Balkema is geboren 14 december 1914 te Bedum, is overleden 9 april 1990 te Winsum. Geertje werd 75 jaar.

Geertje (is gescheiden) met Jacob Smid, zoon van Gerrit Smid en Willemke Wassing.

 

7 Kornelis Balkema is geboren 1 maart 1916 te Bedum, is overleden 11 januari 1994 aldaar. Kornelis werd 77 jaar.

Op 1 januari 1946 neemt Kornelis Balkema de bloemkwekerij "de Kamp" over van zijn vader Klaas Balkema.

Bij de boedelscheiding tussen Klaas Balkema en kinderen op 24-10-1947 wordt aan Kornelis toebedeeld (...) de vaste altijd durende in alle liniën verervende beklemming van 65 aren en 44 centiare en deze grond doende jaarlijks op midwinter tot pacht en vaste huur aan de kerk der Nederduitsche Hervormde gemeente te Bedum-Westerdijkshorn de somma van acht gulden met de daarop staande behuizing en kassen staande en gelegen te Bedum kadastraal bekend onder Bedum sectie K nummer 970 "De Kamp" (...) (Kadaster App. deel 159 nummer 903).
Bij akte van 30 juni 1972 heeft Kornelis de kwekerij "De Kamp" aan de gemeente Bedum verkocht voor een bedrag van 40.000 gulden.
Onder de voorwaarden van verkoop: (...) art. 9. In een akte regelende wijziging beklemrecht, 3-6-1889 verleden voor notaris S. van Meerten te Onderdendam is woordelijk als volgt opgenomen:
"De voorschreven grond (het bij deze akte verkochte) zal niet anders mogen worden behuisd dan met een woning en een schuur en zullende daarop nimmer enig geboomte, heggen of plantsoen of enig getimmerte, hoe ook genoemd, mogen worden opgerigt of plank- schutting, muur of vaste heining gesteld mogen worden, waardoor het uitzigt vanuit de Pastorijwoning (het aanzwettende perceel, thans eigendom van mevrouw J.H.Reisiger-Roberti te Bedum) op de Provinciale grind- of trekweg (thans Boterdiep WZ ) zou kunnen belemmerd worden" (...). (Gemeente archief Bedum)
Kornelis trouwt 16 oktober 1946 te Bedum op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Sibrig Kerkhof, dochter van Tonnis Kerkhof en Kunje van der Klok. Sibrig is geboren 31 januari 1920 te Bedum, is overleden 21 mei 1990 aldaar. Sibrig werd 70 jaar.

 

8 Willemina Balkema is geboren 24 december 1918 te Bedum.

Willemina trouwt 23 december 1946 te Bedum op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Swieringa, zoon van Haiko Swieringa en Eike Dijksterhuis. Pieter is geboren 27 april 1921 te Bierum, is overleden 22 april 1999 te Hoogeveen, Dagblad Controleur. Pieter werd 77 jaar.

 

9 Aaltje Balkema is geboren 31 oktober 1920 te Bedum.

Aaltje trouwt 14 november 1941 te Bedum op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Mannes Ubels, zoon van Hendrik Ubels en Renstje Bannink. Mannes is geboren 23 februari 1917 te Bedum, Timmerman-aannemer.

 

10 Anny Henderika Balkema is geboren september 1923 te Groningen, is overleden 26 november 1923 aldaar.

Klaas trouwt 2 mei 1928 op 51-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Willemina Jukkema, dochter van Klaas Jukkema en Niessien Eppinga. Willemina is geboren 22 februari 1885 te Sint Annen, is overleden 29 juni 1964 te Bedum. Willemina werd 79 jaar.

Willemina woonde later samen (2) met Pieter Balkema (zie VI-L).<16,17>

 

VI-K Anje Balkema, dochter van Kornelis Klaassens Balkema en Dieuwerke Pieters Bouwkamp, is geboren 25 december 1877 te Bedum, is overleden 16 november 1941 te Zuidlaren. Anje werd 63 jaar.

Anje trouwt 11 mei 1901 te Bedum op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelof Stuurwold, zoon van Jacob Stuurwold en Pauwelina Broekema. Roelof is geboren 30 maart 1876 te Ten Boer, is overleden 6 januari 1945 te Wildervank, Agent Van Politie, wonende te Utrecht. Roelof werd 68 jaar.

Roelof en Anje hebben samen 5 kinderen:

 

1 Cornelis Jacobus Stuurwold is geboren 21 februari 1902 te Utrecht, is overleden 16 december 1971 te Emmen, Kruidenier. Cornelis werd 69 jaar.

Cornelis trouwt 14 april 1927 te Assen op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jeltje Offringa, dochter van Benjamin Offringa en Loltje Baron. Jeltje is geboren 10 maart 1903 te Lemsterland, is overleden 6 maart 1934 te Assen. Jeltje werd 30 jaar. Cornelis trouwt 21 november 1935 te Smilde op 33-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Wietske Offringa, dochter van Rienk Pieters Offringa en Klaasje Jans Veenboer. Wietske is geboren 27 november 1900 te Smilde.

 

2 Jacob Stuurwold is geboren 16 september 1903 te Utrecht, is overleden 19 april 1970 te Assen, Kruidenier. Jacob werd 66 jaar.

Jacob trouwt 14 mei 1930 te Assen op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertje Tamming. Geertje is geboren 31 mei 1906.

 

3 Klaas Stuurwold is geboren 10 januari 1905 te Utrecht, is overleden 2 januari 1968, Mijnwerker. Klaas werd 62 jaar.

Klaas trouwt 27 augustus 1924 te Assen op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Odding. Grietje is geboren 5 mei 1900.

 

4 Paulien Stuurwold is geboren 22 april 1911 te Utrecht.

Paulien trouwt 4 april 1933 te Wildervank op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Wieringa. Jan is geboren 16 april 1905.

 

5 Roelf Stuurwold is geboren 5 oktober 1913 te Utrecht, is overleden 24 mei 1972 te Erica, Kweker. Roelf werd 58 jaar.

Roelf trouwt 18 juni 1946 te Erica op 32-jarige leeftijd met de 22-jarige Siena Bruins. Siena is geboren 21 september 1923 te Erica.

 

VI-L Pieter Balkema, zoon van Kornelis Klaassens Balkema en Dieuwerke Pieters Bouwkamp, is geboren 20 mei 1879 te Bedum, is overleden 12 september 1969 aldaar, Kweker. Pieter werd 90 jaar.

Pieter koopt op een veiling op 28-9-1903 te Leens: Een behuizing en schuur met de vaste altijd durende in alle linie verervende beklemming van een hectare, veertig are, veertig centiare grond, zijnde een boom- en vruchtenkweekerij, staande en gelegen in de Valge te Leens, kadastraal bekend gemeente Leens Sectie A nummers 236, 243, 244 en 245, doende op midwinter tot vaste huur de som van vijf en twintig gulden.
...de koopers zullen tegelijk met en boven den koopprijs moeten betalen voor overname van boomen zich bevindende op een perceel land en zich bevindende op akkers aan het gemeentebestuur van Leens toebehoorende, eene totale som van Zevenhonderd en vijftig gulden.
...Na voorlezing der voorenstaande voorwaarden is met de veiling een aanvang gemaakt en is na onderscheidene opbiedingen het hoogst en laatst geboden de som van 5500 gulden door Kornelis Balkema, tuinier wonende te Bedum, die binnengekomen verklaarde geboden te hebben als mondeling gemachtigde van Pieter Balkema, boomkweker wonende te Uithuizen, die hierbij mede verschenen is zulks erkende. (G.A. toegang 98 nr.80-122).

Verstrekken van een hypotheek op 10-11-1903 aan Pieter Balkema:
Welke comparant verklaarde in contante penningen ter leen te hebben ontvangen en alzoo oprecht deugdelijk schuldig te zijn aan den Heer Johannes Smid, onderwijzer en Wipge Bieuwenga, zonder beroep, ehelieden, woonende te Bedum eene som groot Zesduizend vijfhonderd gulden, voor het gebruik van welke som hij belooft en aanneemt jaarlijks op den eersten November voor het eerst den eersten November 1904, eene rente te zullen betalen berekend naar vier ten honderd in het jaar, en zoo vervolgens telkenjare op dien dag, tot aan de wederaflossing der hoofdsom toe, welke aflossing op iederen verschijndag der rente zal kunnen geschieden en mogen gevorderd worden, mits daarvan minstens drie maanden bevorens door een van beide zijden behoorlijke opzage zal zijn gedaan, waarvan de kosten steeds ten laste van den debiteur zullen zijn. (G.A. toegang 98 nr. 80-144).

Pieter trouwt 7 november 1903 te Uithuizen op 24-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Geesien Smid, dochter van Jacob Kornelis Smid en Evertje Joosten van Ham. Geesien is geboren 12 januari 1873 te Uithuizen, is overleden 13 december 1948 te Leens. Geesien werd 75 jaar.

Pieter en Geesien hebben samen 4 kinderen:

 

1 Dieuwertje Balkema is geboren 9 september 1904 te Leens, is overleden 29 november 1998 te Bedum, is begraven 4 december 1998 aldaar. Dieuwertje werd 94 jaar.

Dieuwertje trouwt 20 september 1928 te Leens op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacob Jan Bolt, zoon van Harm Bolt en Anna Landman. Jacob is geboren 3 september 1902 te Groningen, is overleden 30 mei 1978 aldaar, Slager. Jacob werd 75 jaar.

 

2 Everdina Balkema is geboren 23 mei 1906 te Leens, is overleden 4 juli 1995 te Groningen. Everdina werd 89 jaar.

Everdina trouwt 2 september 1945 te Wehe Den Hoorn op 39-jarige leeftijd met de 36-jarige Bouwe Boersema, zoon van Hendrik Boersema en Elisabeth Oosterhoff. Bouwe is geboren 13 maart 1909 te Hoogkerk, is overleden 16 december 1980 aldaar, Schilder. Bouwe werd 71 jaar.

Bouwe was eerder gehuwd (1) met Dieuwerke Popkes Antoons.<18>

 

3 Kornelis Balkema is geboren 12 maart 1909 te Leens, is overleden 28 mei 1910 aldaar. Kornelis werd 1 jaar.

 

4 Janneke Balkema is geboren 3 juli 1912 te Leens, is overleden 17 februari 1991 te Assen. Janneke werd 78 jaar.

Janneke was gehuwd met Albert van der Ploeg, zoon van Dirk van der Ploeg en Geertruida van Dijken. Albert is geboren 19 november 1911 te Bedum, is overleden 20 mei 1985 te Assen. Albert werd 73 jaar.

Pieter woont samen in 1955 (2) met de ongeveer 70-jarige Willemina Jukkema, zie VI-J.

 

VI-M Aaltje Balkema, dochter van Kornelis Klaassens Balkema en Dieuwerke Pieters Bouwkamp, is geboren 26 mei 1882 te Bedum, is overleden te Hoogkerk.

Aaltje trouwt 2 juni 1906 te Bedum op 24-jarige leeftijd met Popke Antoons, zoon van Marten Antoons en Aafke Dijkhuis.

Popke en Aaltje hebben samen een kind:

 

1 Dieuwerke Popkes Antoons is geboren 6 juni 1908 te Groningen, is overleden 29 augustus 1940 te Hoogkerk. Dieuwerke werd 32 jaar.

Dieuwerke was gehuwd met Bouwe Boersema, zie VI-L.2.

 

VI-N Cornelia Balkema, dochter van Kornelis Klaassens Balkema en Pieterke Goedhuis, is geboren 19 februari 1911, is overleden 23 mei 1988 te Bedum. Cornelia werd 77 jaar.

Cornelia trouwt 10 november 1943 te Bedum op 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Eliza Smid, zoon van Gerrit Smid en Willemke Wassing. Eliza is geboren 24 mei 1913 te Sint Annen, is overleden 2 mei 1994 te Bedum, Bloemkweker. Eliza werd 80 jaar.

Eliza en Cornelia hebben samen 3 kinderen:

 

1 Pieterke Smid.

Pieterke trouwt met Kornelis Albert Visser, zoon van Jacob Visser en Jantina de Vries

 

2 Willy Smid.

Willy trouwt met Hendrik Edsko Wieringa, zoon van Fokke Wieringa en Hinderika Ufkes

 

3 Cornelis Smid.

Cornelis trouwt met Bouke Haak, dochter van Willem Haak en Antje Pol.

 

VI-O Jan Balkema, zoon van Jan Balkema en Seike Velthuizen, is geboren 30 maart 1890 te Bedum, is overleden 13 april 1970 te Groningen, Typograaf. Jan werd 80 jaar.

Jan trouwt 22 november 1915 te Groningen op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Berendina van der Meer, dochter van Jan Jans van der Meer en Antonia Berends. Berendina is geboren 1 februari 1887 te Groningen, is overleden 30 december 1938 aldaar. Berendina werd 51 jaar.

In de huwelijksacte staat aangetekend: (...) Jan Balkema, typograaf, zoon van Jan Balkema wiens woon- of verblijfsplaats is onbekend.
(...) Hebbende de bruidegom onder ede verklaard dat zijn vader voor ongeveer zestien jaren van hier is vertrokken naar Amerika en er sedert dien tijd nooit eenig bericht van hem is ingekomen, zoodat hij niet weet waar zijn vader zich bevindt, of hij in leven dan wel overleden is en hij alzoo niet in staat is zijne toestemming tot voltrekking van zijn huwelijk te verkrijgen en hij zich ook geene overlijdensacte of acte van bekendheid van het overlijden van zijn vader kan verschaffen.
Getuigen: Jacob Siegers 33 jaar smid, zwager van den echtgenoot en Hendrik Raspe 24 jaar, typograaf.
(...) en verklarende de moeder van de echtgenoote niet te kunnen schrijven als de schrijfkunst niet geleerd hebbende.

Jan en Berendina hebben samen een kind:

 

1 Jan Balkema is te Groningen, Docent Rietveld Kunstacademie.

Jan trouwt te Groningen met Hendrina Regina Maria Briejèr, dochter van Jan Briejèr en Hendrina Regina Maria van der Kogel


Noten

&nbspDit overzicht is gemaakt op maandag 20 september 2004 met Haza-21 versie 3.1.0.4050.20040630 door A. van der Laan, Emmalaan 22, 9781 EB BEDUM.

1)&nbspMartje trouwt 30 april 1829 te Warffum met Pieter.

2)&nbspPieter IJzebrands Oosterhof, zoon van IJzebrand Pieters en Aafke Claassens Balk. Pieter is gedoopt 16 augustus 1778 te Warffum, is overleden 5 september 1831 aldaar, Schoenmaker. Pieter werd 53 jaar.

3)&nbspDerk trouwt 30 juni 1841 te Warffum met Aaltje.

4)&nbspAaltje Jans Pais, dochter van Jan Jacob Pais en Derktje Jacobs.

5)&nbspPieter trouwt 2 april 1844 te Bedum met Trientje.

6)&nbspAlje trouwt 21 september 1861 te Bedum met Aaltje.

7)&nbspAaltje Jans Jager, dochter van Jan Jans Jager en Elizabeth Siemons Hoving. Aaltje is geboren 1828 te Bedum.

8)&nbspMartje trouwt 18 maart 1865 met Melle.

9)&nbspMelle Pieters Kok, zoon van Pieter Jacobs Kok en Sapke Mellis Nijnhuis. Melle is geboren 4 augustus 1829 te Akkrum, Dagloner.

10)&nbspPieterke trouwt 6 mei 1886 te Adorp met Antoon.

11)&nbspAntoon Bos, zoon van Leendert Pieters Bos en Geertje Abels van der Schans. Antoon is geboren 13 mei 1858 te Aduarderzijl, is overleden 28 december 1903 te Sauwerd, Scheepstimmermansknecht en Schipper. Antoon werd 45 jaar.

12) Rena Zelvius. Rena is geboren 20 oktober 1877, is overleden 13 maart 1959. Rena werd 81 jaar.

13)&nbspElle trouwt 14 maart 1908 te Ten Boer met Trientje.

14)&nbspTrientje Groenveld, dochter van Jan Groenveld en Hilje Wigboldus. Trientje is geboren 17 juli 1868 te Ten Boer.

15)&nbspSiebrigje Visser. Siebrigje is geboren 14 oktober 1904 te Adorp, is overleden 23 mei 1934 te Groningen. Siebrigje werd 29 jaar.

16)&nbspWillemina begint een relatie 1955 met Pieter (zie VI-L).

17)&nbspPieter Balkema, zie VI-L.

18)&nbspDieuwerke Popkes Antoons, dochter van Popke Antoons en Aaltje Balkema. Dieuwerke is geboren 6 juni 1908 te Groningen, is overleden 29 augustus 1940 te Hoogkerk. Dieuwerke werd 32 jaar.


Index

Addinga

Elle (1876-?) VI-F; Hendrik (?-?) VI-F; Johanna (1901-1902) VI-F.1; Kunje (1901-?) VI-F.2.

Alma

Bette (1873-1941) VI-E; Klaas (1841-1892) VI-E; Klaas (1899-1965) VI-E.1.

Antoons

Dieuwerke Popkes (1908-1940) VI-L.2, VI-M.1, *18; Marten (1844-?) VI-M; Popke (?-?) VI-M, *18.

Bakker

Alje Freerks (1821-1875) IV-E; Freerk Aljes (?-?) IV-E; Freerk (1855-?) IV-E.3; Grietje (1847-?) IV-E.1; Willem (1850-?) IV-E.2.

Balk

Aafke Claassens (?-1796) *2; Jannes Klaassen (1743-1814) II; Klaas Jannes (1770-1806) II.1.

Balkema

Aaltje (1882-?) VI-M; Aaltje (1888-?) V-J.1; Aaltje (1920-) VI-J.9; Anje (1877-1941) VI-K; Anje Jannes (1773-?) II.2; Anje Tjarks (1814-1841) IV-B; Anny Henderika (1923-1923) VI-J.10; Antje (1910-1992) VI-J.4; Bertha (1901-?) VI-A.1; Christina (1813-1860) IV-E; Cornelia (1911-1988) VI-N; Cornelis (1913-1913) VI-J.5; Cornellijs Jannes (1780-1827) III-B; Dieuwertje (1904-1998) VI-L.1; Dieuwertje Nijssiena (1903-1984) VI-J.1; Enje Tjarks (1831-?) III-A.5; Everdina (1906-1995) VI-L.2; Fenna (1856-1856) IV-F.5; Fenna (1862-1889) V-H; Fenna (1894-1895) V-G.4; Fenna (1899-1946) VI-I; Geertje (1914-1990) VI-J.6; Geertruid Klaassens (1843-1918) V-C; Gerudolf Klaassens (1838-1925) V-B; Grietje (1870-1916) VI-C; Grietje (1883-?) V-H.1; Harmina Hendrika (1893-1956) V-G.3; Huibertje (1916-) VI-H.2; Jacob Kornelis (1819-1863) IV-F; Jacob Kornelis (1888-1964) VI-H; Jacob Kornelis (1929-) VI-H.3; Jan (1860-?) V-J; Jan (1890-1970) VI-O; Jan (1892-?) VI-B.2; Jan (1916-) VI-O.1; Janneke (1912-1991) VI-L.4; Jantje (1851-1918) IV-F.3; Jantje (1856-1858) IV-G.3; Jantje (1889-?) V-I.6; Jantje Klaassens (1833-?) V-A; Johannes (1853-?) IV-F.4; Johannes Kornelis (1817-1862) III-B.3; Klaas (1861-1930) VI-A; Klaas (1876-1951) VI-J; Klaas (1905-1961) VI-J.2; Klaas Kornelis (1824-1913) IV-G; Klaas Tjarks (1810-1891) IV-A; Kornelis (1843-1867) IV-F.1; Kornelis (1909-1910) VI-L.3; Kornelis (1916-1994) VI-J.7; Kornelis Klaassens (1849-1942) V-I; Martje (1866-1874) V-B.3; Martje (1876-1942) VI-D; Martje Margaretha (1885-1961) VI-G; Meisse Jannes (1782-1820) III-C; Niesina (1906-1999) VI-J.3; Pieter (1863-1886) IV-G.6; Pieter (1864-?) VI-B; Pieter (1879-1969) VI-J, VI-L, *17; Rudolphus (1890-1960) VI-B.1; Sijmon Kornelis (1826-1853) IV-H; Simon (1858-1936) V-G; Simon Jacob (1896-1971) V-G.5; Stientje Tjarks (1819-1886) IV-C; Tetje (1914-) VI-H.1; Tjark (1873-1873) V-B.5; Tjark Jannes (1776-1846) III-A; Tjark Klaassens (1834-1835) IV-A.2; Tjark Klaassens (1836-1838) IV-A.3; Tjark Klaassens (1840-1889) IV-A.5; Tjeerd (1852-1875) IV-G.2; Tjeert (1884-?) V-I.5; Trijntje Jannes (1778-?) II.4; Wilhelmina Kornelis (1811-1885) IV-D; Willemina (1918-) VI-J.8.

Bannink

Renstje (1883-?) VI-J.9.

Baron

Loltje (?-?) VI-K.1.

Bekema

Grietje Jacobs (?-?) V-B.

Berends

Antonia (?-?) VI-O.

Berghuis

Enje Pieters (?-?) III-A; Jantje Enjes (1786-1861) III-A.

Bergman

Albert (1840-?) V-C; Aldert Eisses (?-?) V-C.

Birza

Grietje (1861-1930) VI-A; Jan (?-?) VI-A.

Boer

Heino (1901-) VI-J.3; Jan (?-?) VI-J.3.

Boersema

Bouwe (1909-1980) VI-L.2, VI-M.1; Hendrik (1882-1972) VI-L.2.

Boklage

Grietje (?-?) V-H.

Bolt

Harm (1876-1961) VI-L.1; Jacob Jan (1902-1978) VI-L.1.

Bonnema

Aukje (1899-1959) VI-C.4; Bertha (1905-1971) VI-C.7; Gerudolf (1895-1964) VI-C.2; Harm (1909-) VI-C.9; Hendrik (1893-1974) VI-C.1; Hindrik (?-?) VI-C; Jan (1869-1934) VI-C; Klaas (1907-1976) VI-C.8; Pieter (1897-1898) VI-C.3; Pieter (1901-1969) VI-C.5; William (1903-) VI-C.6.

Bontsema

Grietje Lammerts (?-?) IV-F.

Bos

Antoon (1858-1903) V-I, *11; Leendert Pieters (?-1866) *11; Trijntje (?-?) V-C.1.

Bosch

Baukje (1927-) VI-G.3; Gabe (1883-1970) VI-G.3.

Bouwkamp

Dieuwerke Pieters (1845-1899) V-I; Pieter Geerts (1793-1853) V-I.

Briejèr

Hendrina Regina Maria (1918-) VI-O.1; Jan (?-?) VI-O.1.

Broekema

Pauwelina (1846-1916) VI-K.

Bruins

Siena (1923-) VI-K.5.

Delden, van

Catharina Maria Augustina (1920-?) VI-G.1.

Dietze

Berenddina Johanna Geertruida (1897-1973) V-G.5.

Dijk, van

Klaas Pieters (?-?) IV-D; Klaas (1852-?) IV-D.2; Kornelis (1851-?) IV-D.1; Pieter Klaassens (1818-1854) IV-D.

Dijkema

Aldert (?-?) V-D.1; Hilje Jans (?-?) IV-E.1; Klaas (1886-?) V-D.1.

Dijken, van

Geertruida (?-?) VI-L.4.

Dijkhuis

Aafke (1855-?) VI-M; Brechtje (?-?) VI-A.

Dijkman

Eike Harmannus (?-?) IV-F.3.

Dijksterhuis

Doeke (?-?) V-C.1; Eike (?-?) VI-J.8; Klaas (1870-?) V-C.1.

Doornbos

Anje Everts (1843-1902) V-E; Derk Jans (?-?) IV-E.1; Evert Jans (1815-1894) IV-C; Ewolt Simens (?-?) IV-F; Grietje Everts (1852-?) IV-C.4; Hilje Jans (?-?) V-A; Jan Everts (?-?) IV-C; Jan Everts (1845-?) IV-C.2; Kornelis (1849-?) IV-E.1; Martje Ewolts (1829-1902) IV-F; Stientje (1879-1901) VI-F; Tjark Everts (1848-?) V-F; Willemtje Aalfs (1760-1838) III-B.

Elema

Hilje Reinders (?-?) IV-B.2.

Engels

Kornelis (?-?) IV-H, *10.

Eppinga

Niessien (1847-1933) VI-J.

Evans

Floyd (?-?) VI-C.7.

Exter, van

Aafje (1863-?) VI-G.

Gelderloos

Itje Klasen (?-?) IV-H.

Glas

Henry (1899-1968) VI-A.1.

Goedhuis

Hillechien (1841-?) V-I; Pieterke (1865-1944) V-I.

Goijer, de

Frans (1925-) VI-G.3; Hendrik (1864-?) VI-G; Hendrik (1892-1976) VI-G; Hendrik (1915-1985) VI-G.1; Simon (1916-1991) VI-G.2.

Groenveld

Jan (?-?) *14; Trientje (1868-?) VI-F, *14.

Haak

Bouke (1951-) VI-N.3; Willem (?-?) VI-N.3.

Ham, van

Evertje Joosten (?-?) VI-L.

Herder

Martha Willems (?-?) III-A.5.

Hindriks

Date (?-?) IV-F.

Holwerda

Trijntje (?-?) VI-J.2.

Hoogstra

Jurjen (1854-?) V-I.

Hoving

Elizabeth Siemons (?-?) *7.

Huisman

Gezina Frederika (1911-1982) VI-D.2.

Jacobs

Anje (?-?) III-A; Derktje (?-?) *4.

Jager

Aaltje Jans (1828-?) IV-E, *7; Jan Jans (?-?) *7.

Jans

Ettien (?-1803) III-C; Klaas (?-?) I; Tjark (1697-?) II.

Jibbes

Martje (?-?) IV-F.

Jukkema

Klaas (1850-1907) VI-J; Willemina (1885-1964) VI-J, VI-L; Zwaantje (1880-1923) VI-J.

Kamphuis

Geertje Freerks (?-?) IV-B.1.

Kerkhof

Sibrig (1920-1990) VI-J.7; Tonnis (1896-1968) VI-J.7.

Kiel

Anna (1907-) VI-C.6.

Kladder

Geessien (?-?) VI-D.

Klasen

Anje (1705-?) II.

Klaver

Martinus (?-?) VI-J.2; Rinske (1904-1997) VI-J.2.

Klok, van der

Kunje (1895-1971) VI-J.7.

Knot

Grietje Mennes (?-?) IV-C.

Koenes

Auktje (?-?) VI-E.1.

Koetje

Abel (?-?) VI-C.4.

Kogel, van der

Hendrina Regina Maria (?-?) VI-O.1.

Kok

Melle Pieters (1829-?) IV-F, *9; Pieter Jacobs (?-?) *9.

Kol

Harm (1850-1907) IV-F.3; Jacob Hindriks (?-?) IV-F.3.

Koning

Jakob Lourens (1818-1872) V-G; Tijtje (1856-1925) V-G.

Krai

Eije Ennes (?-?) III-A.5; Eltje (1834-?) III-A.5.

Kruijer

Anna Jacobs (1812-1849) IV-F; Jacob Kornelis (?-?) IV-F.

Kuipers

Nantje Pieters (?-?) V-E.

Laar, van der

Anton Cornelis (?-?) VI-D.3.

Landman

Anna (1875-1947) VI-L.1.

Lange, de

Antonia Petronella (1916-?) VI-G.2.

Lenters

Jan Gerhardus (?-?) VI-D.

Lugt

Alice Vander (?-?) VI-C.8.

Mannes

Tena (?-?) VI-C.1.

Meer, van der

Berendina (1887-1938) VI-O; Jan Jans (1855-?) VI-O.

Meijer

Harmke Jans (1828-?) IV-H; Jan Jeremias (?-?) IV-H; Klaaske Dates (1809-1846) IV-F; Trientje Pieters (1789-1823) IV-G.

Menses

Geertruud (?-?) IV-A.

Mulder

Reinder (1840-?) IV-B.2; Ritje Ritzes (?-?) IV-B.2.

Nanninga

Jannes (?-?) VI-E.1; Willemke (1899-1974) VI-E.1.

Nijnhuis

Sapke Mellis (?-?) *9.

Noordkamp

Berendina (?-?) V-D.

Noorman

Aaltje Jans (1830-?) V-J.

Odding

Grietje (1900-?) VI-K.3.

Offringa

Benjamin (?-?) VI-K.1; Jeltje (1903-1934) VI-K.1; Rienk Pieters (?-?) VI-K.1; Wietske (1900-?) VI-K.1.

Oldenburg

Jantje Everts (1794-?) IV-F.

Oosterhof

Catharina (1855-?) V-A.1; Ebel Geerts (1828-1859) V-A; Geert Jacobs (?-?) V-A; Klaas (1857-?) V-A.2; Pieter IJzebrands (1778-1831) IV-A, *2.

Oosterhoff

Elisabeth (1884-1963) VI-L.2.

Oosting

Anje Alberts (?-?) V-C.

Pais

Aaltje Jans (?-?) IV-B, *4; Jan Jacob (?-?) *4.

Palmer

Jan (1828-1866) V-A; Simon Klaassen (?-?) V-A.

Pieters

IJzebrand (?-?) *2.

Pietjes

Trientje (?-?) IV-B.

Ploeg, van der

Albert (1911-1985) VI-L.4; Dirk (1884-1956) VI-L.4.

Ploegh

Maria Tjebbes (?-?) V-C.

Pol

Antje (?-?) VI-N.3.

Radewold

Catharina Fransen (?-?) V-A.

Reitsema

Cornelia (1877-1960) VI-E; Klaas Kornelis (1829-1899) V-E; Kornelis (?-?) V-E; Menke (?-?) VI-B.

Reitsma

Minke (1901-1970) VI-G.3.

Richard

Martje Pieters (1802-1886) IV-A; Pieter (?-?) IV-A.

Ridderbosch

Harmke (1824-1870) V-G.

Riet, van der

Pieterke Jans (?-?) IV-D.

Ritsema

Grace (?-?) VI-C.2.

Ritzema

Martje Jacobs (1807-1852) IV-A.5.

Ronda

Wietske (?-?) V-J.1.

Rozeboom

Carolis Jacobus (1862-?) V-H; Frederik (?-?) V-H; Frederik (1886-?) V-H.3; Jacob (1888-1889) V-H.4; Martje (1885-?) V-H.2.

Sallé

Antonius Martinus Johannes (1895-1972) VI-I; Lena (1927-) VI-I.2; Tonie (1923-) VI-I.1.

Schans, van der

Geertje Abels (?-?) *11.

Siegers

Jacob (1882-?) V-J.1; Johannes (?-?) V-J.1.

Siekman

Hilje (1840-1916) IV-A.5; Klaas Adolfs (1808-1877) IV-A.5.

Sietsema

Anna Margaretha (?-?) VI-J.3.

Sinclair

Grace (?-?) VI-C.5.

Sissing

Geert Harms (?-?) V-C; Maria (1880-?) V-C.1; Tjebbe (1836-1882) V-C.

Slager

Aleida (1890-?) V-D.1; Derk Julles (1802-1853) IV-B; Jantje (1836-?) IV-B.2; Julle Derks (?-?) IV-B; Julle (1839-?) V-D; Trijntje (1834-?) IV-B.1.

Smid

Cornelis (1951-) VI-N.3; Eliza (1913-1994) VI-N; Geesien (1873-1948) VI-L; Gerrit (1877-?) VI-J.6, VI-N; Jacob Kornelis (1823-1901) VI-L; Jacob (?-?) VI-J.6; Pieterke (1944-) VI-N.1; Willy (1947-) VI-N.2.

Smith

Frederik (1877-) VI-J.4; Jan (1907-1977) VI-J.4; Kunje (?-?) VI-F.

Staal

Anna (1880-1937) VI-J.4; Harmke (?-?) V-D.1.

Sterenberg

Berend (1832-?) IV-B.1; Jacob Berends (?-?) IV-B.1.

Stuurwold

Anje Hindriks (1804-1897) V-I; Cornelis Jacobus (1902-1971) VI-K.1; Jacob (1818-1895) VI-K; Jacob (1903-1970) VI-K.2; Klaas (1905-1968) VI-K.3; Paulien (1911-) VI-K.4; Roelf (1913-1972) VI-K.5; Roelof (1876-1945) VI-K.

Sulman

Johannes Frederik (1905-1975) VI-J.1.

Swieringa

Haiko (?-?) VI-J.8; Pieter (1921-1999) VI-J.8.

Takens

Geertruida (1896-1965) VI-B.1.

Tamming

Geertje (1906-) VI-K.2.

Tempel

Janna Klasens (1858-?) V-F; Klaas Jans (?-?) V-F.

Thomas

Anje (?-?) I.

Timmer

Aaltje Tjeerts (1822-1892) IV-G; Elsina (1905-1983) VI-D.1; Evert (1871-1921) VI-D; Gezina Geertruida (1916-) VI-D.3; Johannes (?-?) VI-D; Johannes (1908-1989) VI-D.2; Tjeert Jans (1777-1824) IV-G.

Tjarks

Stijntje (1747-1817) II.

Ubels

Hendrik (1882-?) VI-J.9; Mannes (1917-) VI-J.9.

Ufkes

Hinderika (?-?) VI-N.2.

Veenboer

Klaasje Jans (?-?) VI-K.1.

Velthuizen

Jan Jans (1827-?) V-J; Seike (1864-?) V-J.

Visser

Jacob (?-?) VI-N.1; Kornelis Albert (1933-) VI-N.1; Siebrigje (1904-1934) VI-J.1, *15.

Vlieg

Alice (?-?) VI-C.9.

Vos

Bouke (1840-1873) V-B; Grietje Heines (?-?) IV-E; Pieter Darius (?-?) V-B.

Vries, de

Jantina (?-?) VI-N.1.

Waslander

Egbert (?-?) VI-D.1; Jan Hendrik (1910-1995) VI-D.1.

Wassing

Willemke (1881-?) VI-J.6, VI-N.

Weessies

Elske Everts (1838-1910) V-B; Evert Pieters (?-?) V-B.

Weg

Jacob Jans (1747-1831) III-B; Jantje Jacobs (1787-1865) III-B.

Wierema

Auktje (?-?) VI-C.

Wierenga

Aaltje Pieters (?-?) V-B.

Wieringa

Fokke (?-?) VI-N.2; Hendrik Edsko (1945-) VI-N.2; Jan (?-?) VI-B; Jan (1905-) VI-K.4; Jantje (1869-?) VI-B; Trientje Martens (?-?) IV-D, *6.

Wiers

Ettje Gerrits (1825-?) III-C.1; Gerrit Jans (1784-?) III-C; Jan Everts (?-1789) III-C.

Wiersum

Korneliske (1846-1895) VI-E.

Wigboldus

Hilje (?-?) *14.

Wijk, van der

Epke Melles (?-?) V-A.

Woest

Renje Geerts (?-?) V-F.

Wolff

Alida (1851-?) IV-E.2.

Wolthuis

Henderika (?-?) VI-D.1.

Zelvius

Rena (1877-1959) VI-C, *12.

Zuiden, van

Freerk (1841-?) V-A; Jan Freerks (?-?) V-A.

Zwaart, van der

Huibertje (1891-1978) VI-H.

Zwiers

Albert (?-?) V-D; Egberdina (1860-?) V-D.

zonder achternaam

N.N. (1807-?) III-A.1; N.N. (1845-?) IV-F.2; N.N. (1852-?) IV-H.1; N.N. (1859-?) IV-G.4; N.N. (1875-?) V-B.6.

* verwijzing naar noot.

       

 

© 2004 Werkgroep Genealogie Historische Vereniging gemeente Bedum

opmaak: Haza-21 versie 3.1.0.4050.20040630