Agenda


Wanneer u de foto's van de Historische Vereniging gemeente Bedum wilt zien kunt u via het knopje Links gaan naar hvgb.Beeldbankgroningen.nl. Hier komen alle foto's van onze vereniging  te staan.

Activiteiten: 

18 april 2018:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 april 2018 

 
Persbericht
 
Lezing met als titel “Tweestromenland. De ontwikkeling van het landschap tussen Hunze en Fivel”.
In januari 2015 heeft dr. Jan van den Broek voor de Historische Vereniging gemeente Bedum een aantal
‘Raadsels rond Bedum’ besproken. In de voordracht die hij op 18 april a.s. te Bedum zal verzorgen kan hij meedelen dat enkele raadsels inmiddels zijn opgelost.
Hij zal laten zien hoe onze verre voorouders zijn omgegaan met de twee processen die bepalend zijn
geweest voor de ontwikkeling van het Groninger landschap: de bodemdaling als gevolg van de
ontginningen en het dichtslibben van de Fivel en de Fivelbaai. De overeenkomsten tussen de
gebeurtenissen aan de west- en oostzijde van het Woldland tussen Hunze en Fivel laten voorzichtige
hypotheses toe met betrekking tot de chronologie van de processen. 
Inzicht in de wordingsgeschiedenis van een landschap dat is ontstaan in een eeuwenlange dialoog
tussen mens en natuur kan bijdragen tot een grotere waardering voor het unieke karakter ervan en
maakt ons in elk geval bewust van de kwetsbaarheid van dit cultureel erfgoed. Dat is te meer nodig
nu het Groninger landschap zwaar te lijden heeft onder de gevolgen van de gaswinning en bedreigd
wordt door onbezonnen ingrepen ter wille van economische belangen.
De voordracht zal plaatsvinden in Trefcentrum Bedum, Prof. Mekelstraat 1 te Bedum
op woensdag 18 april 2018. Aanvang 20.00 uur (aansluitend aan de jaarvergadering).
Leden hebben gratis toegang, niet leden betalen € 4,00.
 
Een toepasselijke foto (van het Oude Meentemaar en de Sint Annerweg in Bedum)
 
 
Afbeelding bij lezing dr. J. van den Broek
Dhr. dr. Jan van den Broek heeft ons nog het volgende meegedeeld. Sinds enige tijd heeft hij een eigen website (www.vanlauwerstoteems.nl), waarop hij zijn productie van de afgelopen jaren presenteert. Vanwege de aard en omvang is het voor hem niet mogelijk zijn artikelen en aantekeningen in boekvorm te publiceren. Aangezien ze als pdf-documenten op het internet staan kan iedere geïnteresseerde ze zelf downloaden.
 
PERSBERICHT

Op woensdag 25 april a.s. wordt het Project Stolpersteine gemeente Bedum afgesloten
met de plaatsing van de laatste twee gedenktekens voor de oorlogslachtoffers Wiebe
Adema en Jan Tempel.
De gedenktekens voor beide oorlogslachtoffers worden geplaatst nabij de Maranathakerk(Adema) en aan de Groningerweg nabij tankstation ’t Olierijck (Tempel) in aanwezigheid van nabestaanden en loco-burgemeester Menne van Dijk.
Het betreft hier geen Stolpersteine, maar eigen ontwerpen van de werkgroep Stolper-steine gemeente Bedum. Militairen worden volgens Demnig, de bedenker van de
Stolpersteine, geëerd doordat hun namen op het oorlogsmonument staan vermeld.
Naast de plaatsing van gedenktekens voor genoemde oorlogslachtoffers wordt in Zuidwolde een plaquette onthult, die aan de muur van Moeke Vaatstra zal worden bevestigd. Genoemde plaquette herinnert aan de Razzia, die in Zuidwolde heeft plaatsgevonden op25 april 1944 en waarbij vier van de Razziaslachtoffers onmiddellijk zijn doodgeschoten.
De plaquette zal worden onthuld door burgemeester Erica van Lente, daarbij geassisteerd door de heer Gerhardus Dijkinga, de enige nog in leven zijnde Razziaslachtoffer uit Zuidwolde.
Woensdag 25 april 2018 staat voornamelijk in het teken van de herdenking van de Razzia in de gemeente Bedum. In de middaguren worden naast de onthulling van de plaquette in Zuidwolde ook de slachtoffers in die plaats (om 17.15 uur) en Bedum (om 16.15 uur) herdacht.
Daarnaast geven Maarten Peters en Margriet Eshuijs voorstellingen onder de titel Bevroren tranen. Deze voorstellingen bestemd voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Bedum (15.00-16.00 uur) en de inwoners van de
gemeente (19.30-20.30 uur), zijn gratis toegankelijk.
Het programma en een beschrijving van de voorstelling Bevroren tranen zijn als bijlageaan dit persbericht gevoegd.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Werkgroep Stolpersteine gemeente Bedum:
Jaap Heres (tel. 06-43533462)

Bevroren tranen, de liederencyclus van Maarten Peters
Gezongen verhalen, als kleine monumentjes
Het zou een optreden op een bevrijdingsfestival worden, het werd met het inhoude-
lijke lied De treinen hebben kleur dat zanger en componist Maarten Peters schreef
in 1999, een zeer indringende bijdrage aan de grote 4 mei herdenking op kamp Westerbork. Maarten Peters componist en tekstschrijver voor o.a. Liesbeth List,
Margriet Eshuijs en Rob de Nijs, schrijft en zingt sindsdien elk jaar een nieuw lied
met betrekking tot herdenken en herinneren.
‘Noodzaakliedjes’                            
Maarten Peters heeft zijn liederen verzameld onder de titel Bevroren tranen. De liederen zijn speciaal geschreven om op een inhoudelijke en eigentijdse manier stil te staan en terug te kijken naar die donkere periode in onze geschiedenis maar ook om vooruit te kijken. Maarten Peters heeft zijn liederen de afgelopen jaren gezongen tijdens grote maar ook hele kleine intieme herdenkingen en bijeenkomsten en hij kiest telkens een passend lied uit zijn werk of maakt op maat een kleine voorstelling voor een bijeenkomst.
Lokaal historische dag
Maarten Peeters heeft tevens een muziekvoorstelling ontwikkeld, die onder de naam Bevroren tranen ten gehore wordt gebracht. De voorstelling wordt gespeeld op een lokaal historische dag en veelal op een historische locatie. In de gemeente Bedum is
dat op 25 april. Op die dag in 1944 werden o.a. in Bedum en Zuidwolde door de Duitse bezetter razzia’s uitgevoerd als vergelding voor het doodschieten van de onderluitenant der SD Jannes Luitje Keijer op zaterdagavond 22 april 1944 nabij het station in Bedum.
In deze muziekvoorstelling vertelt Maarten ook over ontmoetingen en gebeurtenissen die hem hebben geïnspireerd tot het schrijven van dit unieke repertoire. De voorstelling wordt gespeeld in een decor van exclusieve beeldcollages waarin o.a. per plaats monumenten in de beeldcollages een plek krijgen, een fotogalerij van de Bedumer oorlogsslachtoffers wordt getoond. Zo ontstaat er telkens een unieke voorstelling per plaats.
 

Programma afsluiting project Stolpersteine gemeente Bedum:
 
10.30 uur  Ontvangst en begroeting families van Wiebe Adema en Jan Tempel
                   in de raadzaal van het gemeentehuis in Bedum.
                 • Opening voorzitter werkgroep Stolpersteine;
                 • Toespraak 1e loco-burgemeester Menne van Dijk;
                 • Sluiting door voorzitter werkgroep Stolpersteine.
11.00 uur  Plaatsing gedenkteken voor Jan Tempel nabij Tankstation ’t Olierijck
                   aan de Groningerweg in Bedum (destijds Boterdiep Oz. 25)
11.20 uur  Legging gedenkteken voor Wiebe Adema hoek Kerkplein/Kerklaan in
                  Bedum (destijds Kerklaan 26)
12.00 uur Afsluiting leggingplaatsing gedenktekens in de raadzaal van het    
                  gemeente-huis in Bedum.
15.00 uur Bevroren tranen van Maarten Peters en Margriet Eshuijs in de                                             Maranatha-kerk, Grotestraat 33 te Bedum. Voorstelling voor scholieren                           van de basis-scholen in de gemeente Bedum (groepen 7 en 8) en gasten                           van  Expogé.
16.15 uur Herdenking Razzia Bedum
 
 Programma:
  
16.15 uur Iedereen aanwezig.
16.30 uur Welkom
16.32 uur Toespraak burgemeester Erica van Lente
16.35 uur Kranslegging
16.38 uur Moment van stilte
16.40 uur Uitnodiging koffie in Hotel 't Gemeentehuis
17.15 uur Onthulling plaquette Razzia Zuidwolde en herdenking van de Razzia
                 door burgemeester Erica van Lente en Gerhardus Dijkinga
                 (families van Razziaslachtoffers worden uitgenodigd in Moeke Vaatstra)
19.30 uur Bevroren tranen van Maarten Peters en Margriet Eshuijs in de Maranatha-
                  kerk, Grotestraat 33 te Bedum. Voorstelling voor alle inwoners van de                             gemeente Bedum; entree gratis; families van alle oorlogsslachtoffers bij de                       werkgroep Stolpersteine Bedum bekend, worden uitgenodigd.